Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Piteå kommun satsar stort på arbetsmiljöutbildning

"Vi är varandras arbetsmiljö och behöver bli påminda om på vilket sätt var och en kan bidra, säger personalchef Ewa Degerman."

En bra arbetsmiljö och ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. Piteå kommun har beslutat att alla chefer och skyddsombud ska som grund för sitt arbetsmiljöarbete, genomgå Suntarbetslivs utbildning.

Medborgaren i fokus när Socialtjänsten ska omorganisera

Förutom färre chefer föreslås en ny genom en gemensam ”ingång” till Socialtjänsten för att medborgarens behov ska vara i fokus.

Socialtjänstens verksamheter har de senaste åren genomlyst av flera fristående konsulter. Kommunen har gjort en rad förändringar och nu är det dags för nästa steg mot framtidens Socialtjänst. Nu föreslås en ny ”plattare” organisation med färre chefsled än idag.

Torsdagsfika för besöksnäringen

Interiör Vardagsrummet

Näringslivsavdeningen, Turistcenter och Destination Piteå, anordnar Torsdagsfika sista torsdagen i varje månad i Vardagsrummet.

SunPine diplomerat för sitt breda hållbarhetsarbete

Ulrika Hagman och Magnus Edin, SunPine

I samband med dagens näringslivsfrukost diplomerades SunPine av Piteå kommun för sitt arbete med mångfald. Företagets hållbarhetstänk sträcker sig långt utanför företagets produkter, tillverkade av restprodukter från skogsindustrin. De har tydligt tagit ställning och arbetar aktivt för mångfald och mänskliga rättigheter. Hållbarhet i ett brett perspektiv är en del av företagets DNA.

Piteå kommun och polisen samarbetar i säkerhetsfrågor för äldre

Helena Lindehag, folkhälsostateg och samordnare PiteBrå, Martina Conrad, hemtjänstchef, och Bo Hedlund, kommunpolis, Piteå älvdal.

Antalet bedrägerier har ökat de senaste åren och särskilt utsatta är äldre personer. I det lokala brottsförebyggande arbetet samarbetar Piteå kommun och Polisen i Piteå. En viktig del i arbetet är att berätta hur medborgare kan tänka säkert och skydda sin viktigaste information.

PKF diplomeras för sitt arbete med mänskliga rättigheter

PKF diplomeras för sitt mångfaldsarbete

I samband med firandet av internationella kvinnodagen diplomerades PKF - Piteå Kvinnliga Företagare & PiteKvinnor med Framåtanda för sitt mångfaldsarbete och sina insatser för Ett Piteå för alla. Diplomeringen är en del i ett gemensamt arbete i strävan mot ett öppet samhälle som präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Landshövdingen på besök i Piteå

Landshövding Björn O. Nilsson, Kommunalråden Helena Stenberg och Anders Lundkvist

Landshövding, Björn O. Nilsson besökte Piteå under fredagen. Han spenderade förmiddagen på Grans naturbruksgymnasium, tillsammans med stora delar av kommunledningen, kommunalråden och kommunchefen. Samtalen handlade om möjligheter, utmaningar, samverkan och att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Rättelse Populärbudget 2019

Populärbudget 2019

Vi har uppmärksammat fel i årets Populärbudget som skickats hem till alla hushåll i Piteå. Syftet med utskicket är att ge alla medborgare möjlighet att på ett överskådligt sätt få insyn i hur Piteå kommuns budget och fördelning ser ut under året.