Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Bidra till Piteås utveckling med dina åsikter

PiteåPanelen tycker till om olika frågor som rör Piteås utveckling.

Är du samhällsintresserad? Vill du få möjlighet att tycka till om olika frågor som rör kommunen? Ta chansen och anmäl ditt intresse att vara med i PiteåPanelen.

Dags för högskoleprovet!

Anmälan är öppen mellan den 15 januari och den 1 februari 2019. Provdag är den 6 april 2019.

Nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar

Väghållare för enskild väg under en kilometer behöver söka kommunalt bidrag på nytt innan 31 mars.

Från och med 1 januari i år gäller nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar. På grund av de nya bestämmelserna, som är antagna i kommunfullmäktige, behöver de som är väghållare för en enskild väg och som inte omfattas av statligt bidrag inkomma med en ny ansökan om kommunalt bidrag. Ansökningsperioden är öppen mellan 1 januari och 31 mars. Beviljat bidrag betalas ut senast 30 april.

Nu startar försäljning av tomter i Piteås nya bostadsområde

Illustration av Strömnäsbacken - Piteås nya bostadsområde.

Piteå växer och stadsutvecklingen fortsätter österut. Nu startar försäljningen av 24 tomter i det nya bostadsområdet Strömnäsbacken.

Varför marknadsför vi Piteå?

Platsvarumärket Piteå.

Piteå är en liten ort i norra Sverige som behöver bli fler invånare. Det är ett av vår kommuns tre övergripande mål. Vi behöver helt enkelt växa för att klara framtidens kompetensförsörjning. Därför arbetar vi mycket med marknadsföring av både Piteå som plats och av Piteå kommun som arbetsgivare.

Attraktiva boendemiljöer

Visionsbild Västermalm - en ny stadsdel.

Vad kännetecknar en attraktiv boendemiljö? Det är det centrala i en enkätundersökning som genomfördes i PiteåPanelen hösten 2018.

Unga kommunutvecklare 2018

Unga kommunutvecklare 2018

Sommaren 2018 fick feriearbetande ungdomar uppdraget att arbete som kommunutvecklare. Uppdraget var att delta i arbetet med dialoger kring ungas inflytande och utvecklingen av Rådhustorget.

Unga tycker 2018

Unga i Piteå tycker

Under perioden 20 september – 20 oktober 2018 har undersökningen Unga tycker genomförts på kommunens hemsida. Via webbenkäten har kommunens unga fått svara på specifika frågor samt på en öppen fråga, för att visa vad som är viktigt för de unga i Piteå.