Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Nu förbättras gatumiljön genom Öjebyn

I sommar kommer Öjagatan och Granvägen att byggas om.

I början av maj startar ett större vägarbete i Öjebyn. Det är Öjagatan och Granvägen som byggs om för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet samt förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Vi ber om ursäkt för att det kan bli stökigt under byggtiden.

Fler fastighetsägare föreslås få kommunalt vatten och avlopp

Delar av Rosvik och Norra Fårön föreslås bli nya verksamhetsområden för kommunalt VA.

Intresset för att ansluta sig till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp är stort. I en översyn av befintliga riktlinjer för utbyggnad och tillsyn av kommunens VA föreslås två nya verksamhetsområden – delar av Rosvik och Norra Fårön. Nu bjuder kommunen in till samråd där fastighetsägare och allmänheten ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Vi behöver fler semestervikarier - välkommen att söka sommarjobb hos oss!

Sittgympa på Trädgårdens äldrecentra lockar till skratt. Jobba med oss inom vård och omsorg i sommar!

Rekryteringsbehovet är stort inför sommaren och Piteå kommun välkomnar fler att söka semestervikariat inom vård och omsorg. Vikarier önskas till omsorgs- och psykiatriboende, särskilt boende för äldre, hemtjänst, nattpatrullen, Trädgårdens äldrecentra, korttidsverksamhet och personlig assistans.

Uppskattad temadag om Norrbotniabanan för kommunstyrelsen

Urban Eriksson från Trafikverket informerade och svarade på kommunstyrelsens frågor.

Under tisdagen samlades Piteå kommuns kommunstyrelsen för en temadag om Norrbotniabanan. Syftet var att skapa en gemensam utgångspunkt inför kommunens kommande arbete med den nya järnvägen. Dagen bjöd på historik, analys av nuläge, erfarenheter från Robertsfors som ligger några år före Piteå i processen samt inblick i kommunens pågående och kommande insatser kopplade till järnvägsbygget.

Livskvalitet hela livet - Digital kultursatsning för äldre

Glädje och gemenskap genom delade kulturupplevelser är viktigt för hälsan.

Socialtjänsten och Kultur, Park och Fritid satsar på kulturupplevelser riktat till äldre som bor på särskilt boende. Genom samverkansprojektet Livskvalitet hela livet sätts fokus på att öka äldre personers gemenskap med hjälp av digital teknik. I samband med påskhelgen kommer fyra nyproducerade filmer att visas på kommunens äldreboenden. Temat är Min by.

Nu fortsätter tillsynsarbetet med enskilda avlopp

Målet med tillsyn av enskilda avlopp är ett rent och frisk vatten för framtiden.

I maj månad startar årets tillsyn av enskilda avlopp i Piteå kommun. Det är fastigheter i nedre delen av Alterälvens avrinningsområde som ska kontrolleras. Syftet med tillsyn och krav på åtgärder är att säkerställa ett bra dricksvatten och friska sjöar, hav och vattendrag. Idag och i framtiden.

Isbanan är stängd

Promenad på isen

Idag har vi stängt isbanan på Nördfjärden för säsongen. Vi tackar för denna säsong och hoppas att ni har fått många fina turer på banan.

Vårdnadshavare - hämta era barn så snart ni kan från förskola och skola - länstrafik inställd från 13.00

Alla länstrafikturer är inställda fr.o.m. klockan 13:00 och taxi aviserar om kraftiga förseningar.