Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Nya cykelparkeringar i anslutning till Rådhustorget

120 stycken nya cykelparkeringar mellan Rådhustorget och Badhusparken.

Nu är det möjligt för att parkera och låsa fast sin cykel på ett tryggt och säkert sätt i anslutning till Rådhustorget. 120 stycken nya cykelparkeringar finns nu på Storgatan ner mot Badhusparken. Tillsammans med de tidigare cykelparkeringarna på Kyrkbrogatan finns det totalt drygt 150 cykelparkeringar.

Nu finns dricksvatten i torgbrunnen på Rådhustorget

Välkommen att släcka törsten i värmen!

Nu rinner vattnet igen som det ska i torgbrunnen på Rådhustorget. Det har tidigare i sommar varit avstängt på grund av skadegörelse. Vattnet kommer när du trycker på spaken på vattenpostens baksida.

Ny visselblåsarfunktion för Piteå kommuns anställda

Från och med 1 juli har PIteå kommun en visselblåsarfunktion för kommunens medarbetare.

Från och med idag är det lätt för kommunens anställda att rapportera – även anonymt – om de misstänker att det förekommer oegentligheter bland chefer, nyckelpersoner eller förtroendevalda som är av allmänt intresse. Den nya funktionen för Piteå kommuns medarbetare lanseras 1 juli.

Glass, vattenmelon och kyld tilluft ger svalka på äldreboenden

Personalen på Piteå kommuns vård- och omsorgsboenden har bra rutiner för att hantera värmen.

Det är varmt i Piteå och kommunens personal har laddat upp med glass, vattenmelon och ostkrokar till de äldre som bor på särskilt boende. Kyld tilluft har installerats i fyra hus och fungerar bra, portabel AC och fläktar sätts i de lägenheter som är som varmast.

Inbjudan till samråd: Åtgärdsprogram för förbättrad luftkvalitet i centrala Piteå

Nu är förslag till åtgärdsprogram ute på samråd.

Vid mätningar av luftkvaliteten i centrala Piteå har för höga halter av vissa miljöföroreningar uppmärksammats. Nu har Piteå kommun utformat förslag till åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet och på sikt klara gällande gränsvärden. Nu pågår ett samråd som ger dig möjlighet att ta del av och tycka till om förslag till åtgärdsprogram. Dialogen pågår till 1 september 2022.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för del av Pitholm 58:1 och 23:65

Karta med markerat planområde

En detaljplan för del av Pitholm 58:1 och 23:65 i Piteå kommun är under upprättande. Planområdet är belägen på Nördharaholmen ca 10 km öster om Piteå centrum.

Oberoende utredning riktar skarp kritik mot parkchefens agerande

Den oberoende utredningen har genomförts av KPMG på uppdrag av Piteå kommun.

KPMG har på uppdrag av Piteå kommun genomfört en oberoende utredning med anledning av uppgifter om att parkchefen nyttjat kommunens resurser för egen vinning. Uppdraget var att utreda om uppgifterna som framkommit stämmer, vilken typ av brott som kan föreligga, övriga oegentligheter, om förtroendeskada uppstått samt ge rekommendationer för vidare hantering. Sammantaget menar utredningen att parkchefen genom sitt agerande, har missbrukat sin förtroendeställning samt uppträtt illojalt mot sin arbetsgivare.

Stort medieintresse och stark turistekonomisk omsättning för SM-veckan Piteå

Piteå stod för andra gången som värd för SM-veckan 23-28 mars. Analysen pekar på en lyckad vecka.

Utvärderingen av SM-veckan i Piteå är klar och analysen visar på ett stort intresse från media och en stark turistekonomisk omsättning för evenemanget. Det gäller även tittarsiffrorna från sändningar i SVT som låg på en rekordhög nivå.