Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Piteå kommun och Trafikverket tävlar tillsammans om arkitekters intresse

Bild över tävlingsområdet ner mot Sörfjärden och Södra hamn.

Piteå är en av fem svenska orter som deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan. Piteå kommun och Trafikverket hoppas genom tävlingen få värdefull inspiration kring framtida stadsplanering och planeringen av Norrbotniabanan.

Böle förskola prisas återigen för sitt internationella samarbete

Karin Ceder, Böle förskola tar för tredje gången emot årets eTwinningpris.

På Böle förskola genomfördes under läsåret 2021-2022 ett eTwinning-projekt som hette ”Little Red Riding Hood around Europe”. För sitt projekt har förskolan för tredje gången vunnit årets eTwinningpris. Det är lärarnas sinnrika undervisningssamarbeten med andra europeiska skolor för att främja internationell förståelse bland eleverna som prisas.

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Piteå kommun

Piteå kommun, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i Piteå kommun får skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska förordna ett begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ung Ullbaggestipendater 2023

Ung-Ullbaggestipendiet 2023

Naturbruksskolornas förening och Hushållningssällskapet delar årligen ut stipendiet Ung-Ullbagge till ett entreprenörskapsprojekt bland de nominerade från Sveriges Naturbruksskolor.

Driftstörning av trygghetslarm: Nu fungerar larmen igen!

Uppdaterat 24 mars kl. 09:49: Företaget Careium meddelar att larmsystemet är i gång igen och de hanterar åter hela larmkedjan. Företaget kan konstatera att det handlar om en cyberattack. I Piteå kommun har nattpatrullens extra tillsyn under natten fungerat som ett bra komplement för att skapa trygghet.

Samordning och utbildning i fokus i Piteå kommuns handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention

Samverkan mellan socialtjänst, psykiatri och andra aktörer är viktiga områden att fortsätta utveckla.

Piteå kommun beviljas 1,2 miljoner kronor för 2023 i stimulansmedel för psykisk hälsa enligt överenskommelsen mellan staten och SKR – Sveriges kommuner och regioner. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete för psykisk hälsa genom förebyggande insatser.

Barn och unga samt trygga miljöer i fokus för kommunens och polisens samverkan

Andreas Nyberg från polisen och kommunalråd Kata Nilsson strävar gemensamt mot ett tryggare Piteå.

En god samverkan mellan polis och kommun är avgörande för ett bra brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Nu har polisen och Piteå kommun undertecknat nya överenskommelser för det gemensamma arbetet med fokus bland annat på barn och unga, trygga miljöer samt ökad synlighet och närvaro av poliser. Arbetet med att förebygga narkotika samt våld i nära relation kommer också att prioriteras under året.

Amanda först ut bland muralmålningskonstnärerna

Amanda Mendiant är festivalens lokala konstnär som kommer att uppföra sin muralmålning på Aronsgatan 12.

I maj blir det konst uppåt väggarna när Piteås nya konstfestival OGJORT 2023 går av stapeln. Årets tema är muralmålningar och fyra konstnärer kommer att måla fyra olika väggar i centrala Piteå. Piteåkonstnären Amanda Mendiant kommer att måla en av fasaderna.