Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Piteå kommun och polisen samarbetar i säkerhetsfrågor för äldre

Helena Lindehag, folkhälsostateg och samordnare PiteBrå, Martina Conrad, hemtjänstchef, och Bo Hedlund, kommunpolis, Piteå älvdal.

Antalet bedrägerier har ökat de senaste åren och särskilt utsatta är äldre personer. I det lokala brottsförebyggande arbetet samarbetar Piteå kommun och Polisen i Piteå. En viktig del i arbetet är att berätta hur medborgare kan tänka säkert och skydda sin viktigaste information.

Projekt för att fler nyanlända ska lyckas i skolan

Nytt projekt ska få nyanlända att klara skolan.

I höstas startade ett projekt med syftet att få fler nyanlända att nå uppsatta mål i skolan och att fler ska komma in på nationella gymnasieprogram. Utforma rutiner och handlingsplaner, ta ett samlat grepp för elevhälsoarbetet samt kompetensutveckling för att lärare ska kunna jobba med språkutveckling i alla ämnen är exempel på aktiviteter i projektet.

Inbjudan till granskning: ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1

Planområdet består av Stadshotellet.

Ett förslag till ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1 är under granskning. Planområdet finns i centrala Piteå och består av Stadshotellet. Syftet med ändring av detaljplanen är att säkerställa befintliga förhållanden genom att ändra del av mark som inte får bebyggas till mark med byggrätt. Granskning pågår från 11 mars – 25 mars.

PKF diplomeras för sitt arbete med mänskliga rättigheter

PKF diplomeras för sitt mångfaldsarbete

I samband med firandet av internationella kvinnodagen diplomerades PKF - Piteå Kvinnliga Företagare & PiteKvinnor med Framåtanda för sitt mångfaldsarbete och sina insatser för Ett Piteå för alla. Diplomeringen är en del i ett gemensamt arbete i strävan mot ett öppet samhälle som präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Landshövdingen på besök i Piteå

Landshövding Björn O. Nilsson, Kommunalråden Helena Stenberg och Anders Lundkvist

Landshövding, Björn O. Nilsson besökte Piteå under fredagen. Han spenderade förmiddagen på Grans naturbruksgymnasium, tillsammans med stora delar av kommunledningen, kommunalråden och kommunchefen. Samtalen handlade om möjligheter, utmaningar, samverkan och att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Rättelse Populärbudget 2019

Populärbudget 2019

Vi har uppmärksammat fel i årets Populärbudget som skickats hem till alla hushåll i Piteå. Syftet med utskicket är att ge alla medborgare möjlighet att på ett överskådligt sätt få insyn i hur Piteå kommuns budget och fördelning ser ut under året.

Chinsalibesök med fokus på demokratiarbete

Delegater från Zambia besöker Piteå

Piteå kommun och Chinsali i Zambia ska i ett nytt projekt samverka och utbyta erfarenheter kring arbetet för demokrati med fokus på medborgardialog och jämställdhet. Nu är en delegation på besök i Piteå för att se hur vi jobbar med frågorna.

Pite Outdoor Day

Pite Outdoor day

Nu på lördag 9:e mars 10:00-14:00