Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Svåra prioriteringar till följd av ökade kostnader

Att prioritera bland viktiga och värdefulla verksamheter är svårt och smärtsamt för alla, säger Malin Westling, skolchef.

De tre senaste åren har kommunfullmäktige beviljat en utökad budgetram till utbildnings-förvaltningen varje år. 2021 beviljades förskolorna och skolorna 902,7 mkr i driftsbudget, 2022 steg summan till 945,0 mkr och för 2023 beviljades vi 969,2 mkr. Trots utökad budget räcker inte pengarna till lika mycket.

Medborgarförslag om hundrastgård blir verklighet

Glädjande besked till alla hundvänner - Piteå får en hundrastgård!

Kultur- och fritidsnämnden fastställde idag internbudgeten för drift och investeringar 2023 där den efterlängtade hundrastgården är ett av investeringsprojekten som ska genomföras under året.

Klart med renovering av friidrottsanläggning när kultur- och fritidsnämnden godkände årets budget

Friidrottsanläggningen på LF Arena kommer att renoveras under 2023

Renovering av friidrottsanläggningen på LF Arena, hundrastpark, restaurering och stabilisering av kanalkanten i Strömsundskanalen och möbler till nya kulturflygen är några av de investeringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde om vid årets första sammanträde.

Nytt samarbete mellan Strömbackaskolan och Piteå kommun

Under måndagen genomfördes ett uppstartsmöte tillsammans med elever från Strömbackaskolans samhällsekonomiska klass 3. Dagen bjöd på en presentation om "den gröna omställningen", aktuella satsningar i Piteå, rådande kompetensbehov och elevernas betydelse för näringslivet.

Nu är planeringen för stadsutvecklingen vid Sörfjärden igång på allvar

Visionsskiss inför kommande planeringsarbete.

Under hösten startade arbetet med att ta fram ett planprogram för området vid Sörfjärden, som bland annat infattar det kommande resecentrumet. Bygget av Norrbotniabanan är en viktig del i Piteås utveckling och kommer att få en mycket stor betydelse för Piteås framtid och infrastruktur. Det nya planprogrammet ska peka ut riktningen för utvecklingen av området.

Nu öppnar NyföretagarCentrum i Piteå

Anna Åström, Anna Engström, Nicklas Winblad von Walter och Ulf Fjällström.

NyföretagarCentrum Nord, regionens starka samverkansorganisation för att stötta nyföretagare, etablerar nu verksamhet i Piteå. Tack vare de nya etableringarna får nyföretagare i Piteå tillgång till rådgivning, utbildning och nätverk för att realisera och utveckla sina affärsidéer.

Nya yrkeshögskoleutbildningar i Piteå underlättar kompetensförsörjning

Enhetschef Lotta Sundman välkomnar de nya YH-utbildningarna till Piteå.

Igår lämnade Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka nya YH-program som får starta, och klart är att sex utbildningar har beviljats med Piteå som studieort. Det är främst utbildningar inom teknik och tillverkning samt bygg- och anläggning, men också en utbildning inom hälso- och sjukvård.

Samverkande insatser för unga elever - en nyckelfråga för Piteå och Älvsbyn

Med samverkande insatser kan avhoppare från gymnasiet hitta vägar framåt.

Under 2022 är drygt 140 ungdomar i Piteå och Älvsbyn registrerade som avhoppare från gymnasieskolan. Svårigheter att återgå till skolan efter distansstudier under pandemin är en förklaring. I ett EU-finansierat projekt gör Piteå kommun och Älvsbyns kommun gemensam sak för att hitta fungerande arbetssätt kring ungdomars utmaningar gällande utbildning och kompetens.