Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Lärare och forskare släpper gemensam bok

Efter fyra års olika vetenskapliga studier och samverkan ges gemensam bok ut.

Under onsdagskväll presenterades boken Skola på vetenskaplig grund i praktiken – akademisering av lärares arbete. Flera av bokens författare, lärare i Piteå kommun och forskare från både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet fanns på plats för att berätta om boken och delar av dess innehåll.

Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2 i Piteå kommun är under upprättande.

Detaljplan Munksund vid Furunäset.

Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med planen är att återigen tillåta användningen B – Bostad på fastigheten. Gällande detaljplan medger handel, kontor och kultur och den nya detaljplanen kommer bibehålla dessa användningar men även medge B - Bostad.

Lärare på Strömbackaskolan vinner årets jämställdhetspris

Kristina Nilsen och Susanne Pettersson fick ta emot Norrbottens jämställdhetspris 2021

Kristina Nilsen och Susanne Pettersson, gymnasielärare på Strömbackaskolan har i samband med den Regionala jämställdhetsdagen tilldelats Norrbottens jämställdhetspris för 2021. Förutom äran får vinnarna 100 000 kr.

Socialtjänsten bjuder in till föreläsning och anhörigträffar

På nationella anhörigdagen 6 oktober arrangeras föreläsningskvällen Hitta balans i ditt anhörigskap.

Anhörigstödet i Piteå kommun startar flera olika anhöriggrupper och bjuder in till föreläsning på den nationella anhörigdagen 6 oktober.

Invigning av Strömnäsbackens förskola

Välkommen till invigning av Strömnäsbackens förskola

Förskolans lokaler och utemiljöer är genomtänkta in i minsta detalj, både utifrån hållbarhet, barnens och verksamhetens behov.

Ny väg på gång till nya demensboendet och första etappen till framtida bostadsområden

Infarten till det nya demensboendet är första etappen av en längre väg mellan Svartudden och Norra Pitholm.

Arbetet med att utveckla staden österut fortsätter. Nu startar förberedelserna för en ny infartsväg till nya demensboendet och kompetenscentret Skogsgården. Det är första etappen i en längre väg som enligt plan ska sträcka sig från Svartuddsvägen till Lillåkervägen på Norra Pitholm.

Vad tycker piteborna om sin kommun?

Hur tycker du det är att bo och leva i Piteå?

Den frågan hoppas Piteå kommuns beslutsfattare att få svar på genom SCB:s årliga medborgarundersökning som skickas ut i veckan. Tolvhundra pitebor får erbjudandet att delta och kan välja mellan att besvara undersökningen på pappersenkät eller via webben.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Lekatten 23

Planområdet omfattar del av fastigheten Lekatten 23 i centrala Piteå.

Detaljplan för del av fastigheten Lekatten 23 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. Detaljplanen avser möjliggöra påbyggnad i två våningar av befintligt flerbostadshus.