Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Parkexpeditionen – ett nytt sätt att upptäcka Piteås parker

Sommarens nyhet - gör en expedition bland Piteås parker.

I sommar lanseras ett helt nytt parkkort som ska få fler att upptäcka och uppleva Piteås parker. Det är en guide som presenterar Piteå kommuns parker som också innehåller utmaningar och tävlingar som passar bra för parkbesökare i alla åldrar.

Vägarbete på Olof Palmes gata

I sommar kommer Olof Palmes gata att byggas om.

Under delar av sommaren kommer Olof Palmes gata både vara helt avstängd och ha en begränsad framkomlighet på grund av ombyggnationer. Arbetet är en del i Christinaprojektet och ska ge barn och ungdomar en säker väg till och från skolan.

Antagning till gymnasiet läsåret 20/21

Frågor om antagningen till gymnasiet

Mer information kan du även hitta på https://fyrkanten.dexter-ist.com eller www.fyrkantensgymnasier.se Observera att ingenting händer i antagningsprocessen under sommaren.

Antagning till gymnasiet läsåret 20/21

Frågor om antagningen till gymnasiet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som rör gymnasieantagningen för läsåret 2020/21. Mer information kan du även hitta på https://fyrkanten.dexter-ist.com eller www.fyrkantensgymnasier.se Observera att ingenting händer i antagningsprocessen under sommaren.

Rökfri gågata i Piteå

I sommar ska gågatan vara rökfri.

I sommar ska gågatan vara rökfri. Det är projektet Rökfri gågata som på prov plockar bort askkopparna längs gatan med undantag på Byxtorget. Bakgrunden är den striktare tobakslagen som trädde i kraft 1 juli 2019 som förbjuder rökning i vissa utemiljöer. Syftet är att Piteås välbesökta gågata ska vara ren, attraktiv och välkomnande för alla.

Nytt EU-projekt ska ge fler undersköterskor

Det finns 40 platser i det nya EU-projektet Validering undersköterska.

Socialtjänsten i Piteå kommun har beviljats projektmedel från Europeiska socialfonden på drygt 2 miljoner för att validera kunskaper och kompetensutveckla tillsvidareanställd personal inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens.

Ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder

Dt nya lagförslaget innebär att Miljö- och tillsynsnämnden både utför inspektioner och fattar beslut om att serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.

Riksdagen kommer inom kort att besluta om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli och upphör att gälla den 31 december 2020. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe, med eller utan serveringstillstånd, ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Nya regler i förskola och fritidshem

Nya regler i förskola och fritidshem från 1 juli.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nya regler för förskola och fritidshem. De nya reglerna kommer att gälla från 1 juli 2020.