KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Policy för Kommunikation

All kommunikation från Piteå kommun och de kommunala bolagen kännetecknas av öppenhet, proaktivitet och delaktighet.
All kommunikation från Piteå kommun och de kommunala bolagen kännetecknas av öppenhet, proaktivitet och delaktighet.  Foto: Piteå kommun

Policy för Kommunikation

Kommunikation är en förutsättning för att nå målen som vi alla äger ansvar för. Därför har vi formulerat vår policy för kommuniktion i fem utgångspunkter. Tillsammans stärker vi varumärket Piteå, vi är en kommunikativ organisation, vår kommuniktion är planerad och tillgänglig, vi är proaktiva i våra mediekontakter och i kriser är kommunikation extra viktigt.