Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden Möteslokaler, showroom för information om utvecklingsprojekt, dialoger etc. samt bokade besök för samhällsbyggnads ärenden som hanteras i Stadsporten:

  • Bygglov
  • Villa- samt fritidshustomter
  • Bidrag för enskilda vägar
  • Parkerings- och andra trafiktillstånd
  • Tillstånd företag/verksamheter
  • Kommunalt feriejobb
  • Enskilda avlopp/värmepumpar/uppehåll sophämtning
  • Flyktingmottagning
  • Studie-, yrkes- och arbetsmarknadsvägledning