Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden Möteslokaler, showroom för information om utvecklingsprojekt, dialoger etc. samt bokade besök för samhällsbyggnads ärenden som hanteras i Stadsporten:

  • Bygglov
  • Villa- samt fritidshustomter
  • Bidrag för enskilda vägar
  • Parkerings- och andra trafiktillstånd
  • Tillstånd företag/verksamheter
  • Kommunalt feriejobb
  • Flyktingmottagning
  • Studie-, yrkes- och arbetsmarknadsvägledning (drop in vissa tider, se pitea.se/vux)