Medborgarservice

Du kan välja på att söka svaret här eller så kan du

Det ska gå snabbt och vara enkelt att ta kontakt med din kommun, vi finns till för dig. Är det så att du vill lämna en synpunkt om våra verksamheter eller upplever att vi inte erbjuder en god servicenivå på kommunen kan du lämna in en synpunkt via Synpunkten som du hittar i höger meny.

Välkommen!