Vi har just nu problem med vår sökfunktion på pitea.se och felsökning pågår. Det innebär sämre svarstider på pitea.se och att söket ibland helt ligger nere.

Piteå

  • Läs mer och tyck till

    Ta chansen! Tyck till om stadsutvecklingen österut

    Piteå ska utvecklas österut med nya bostadsområden mellan Strömlida och golfbanan. Nu kan du bidra i arbetet genom att besvara en enkät om vad som gör området attraktivt. Besvara enkäten senast 31 januari. Läs mer och tyck till

  • Läs mer och anmäl din arbetsplats

    Anta utmaningen: Res grönt!

    Nu startar företagsutmaningen #viresergrönt med målet att fler ska välja hållbara resor. Tävlingen pågår hela året och är en viktig insats för både miljön och hälsan. Anta utmaningen, anmäl er redan idag! Läs mer och anmäl din arbetsplats


Ansträngt läge för Socialtjänsten med smitta på tre boenden

24 januari 2022

I takt med att smittspridningen fortsätter att öka i samhället ser Socialtjänsten en ökad smittspridning i verksamheten bland omsorgstagare. För närvarande finns bekräftad smitta på tre av Piteå kommuns särskilda boenden för äldre. Socialtjänsten avråder från besök.

Bidra till en tydligare bild av kompetensbehov i regionen

24 januari 2022

De stora etableringarna i Norrbotten och Västerbotten medför ett stort behov av arbetskraft och kompetens. Nu genomförs en kartläggning av företagens kompetensbehov som ska ge en tydligare bild av vilka utbildningar som bör erbjudas i regionen. Enkätundersökningen är förlängd. Sista datum att besvara den är 31 januari 2022.

Två klasser på Strömbackaskolan går över till distansundervisning

24 januari 2022

På grund av att en stor andel av berörda lärare är frånvarande, med koppling till Coronaviruset, är det organisatoriskt svårt att bedriva verksamheten. Därför beslutar nu skolchef Malin Westling att tillfälligt stänga undervisningen i skolans lokaler för VF1A och VF1B på Strömbackaskolan. Beslutet gäller från och med 26 januari till och med 28 januari. Elevernas undervisning kommer i stället att genomföras genom distansundervisning. Beslutet kan komma att förlängas om situationen så kräver.

Socialnämnden har minskat sitt budgetunderskott med 31 miljoner på två år

24 januari 2022

Socialnämndens bokslut för 2021 är klart och landade på en budgetavvikelse på minus 20,8 miljoner kronor.

Distansundervisning för klass 7C på Porsnässkolan

24 januari 2022

På grund av att en stor andel av eleverna i klass 7C på Porsnässkolan är frånvarande, med koppling till Coronaviruset, är det organisatoriskt svårt att bedriva verksamheten. Därför beslutar nu skolchef Malin Westling att tillfälligt stänga undervisningen i skolans lokaler för klassen. Beslutet gäller från och med imorgon 25 januari till och med torsdag den 27 januari. Elevernas undervisning kommer i stället att genomföras genom distansundervisning. Beslutet kan komma att förlängas om situationen så kräver.

Evenemang i Piteå

Från:
Till:
MUSIKQUIZ 
jan
25

MUSIKQUIZ

Musikquiz på Studio Acusticum. Succén m...
Studio Acusticum
Öppen ateljé - 26/1 
Öppen Atelje
jan
26

Öppen ateljé - 26/1

Du som är intresserad av att måla och t...
Kaleido
Författarbesök - FRIDA BOISEN 
Författarbesök Frida Boisen
jan
26

Författarbesök - FRIDA BOISEN

I sin skönlitterära debut Berätta aldri...
Christinasalen
True Music Project 
jan
27

True Music Project

Tania Naranjo, piano och sång Reuben Sa...
Studio Acusticum, Black Box