Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Hur kan Piteås stadskärna utvecklas?

Gågatan i Piteå

En badplats i södra hamn? Ett restaurangstråk längs kanalen? Ett utkikstorn i badhusparken? Vad skulle du vilja ha i Piteå? Just nu samlar vi in idéer och tips från företag och medborgare till projektet "Attraktiv stadskärna" som pågår.

Inbjudan till samråd: Förslag på reviderad vindbruksplan

Vindkraftplanen tydliggör kommunens ambitioner för vindkraftutbyggnaden.

Piteå kommun arbetar för att bidra till Sveriges miljöambition om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, samtidigt som kommunen tar ansvar för både mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Nu startar samrådet om förslag på reviderad vindbruksplan. Ta chansen att tycka till, samrådet pågår 12 oktober-14 december.

Vad tycker piteborna om sin kommun?

Vad tycker piteborna om sin kommun?

Den frågan hoppas Piteå kommuns beslutsfattare att få svar på genom SCB:s årliga medborgarundersökning som skickas ut i veckan. Tolvhundra pitebor får erbjudandet att delta och kan välja mellan att besvara undersökningen på pappersenkät eller via webben.

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!

Sidan kontrollerad: 2019-10-28 12:22:16