Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Staren 13, 14, 15 & 17 samt Flundran 10

Karta med markerat planområde

En detaljplan för Staren 13, 14, 15 & 17 samt Flundran 10 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av tre flerfamiljshus om 3 våningar på fastigheterna Staren 13, 14 och 15 samt ett flerfamiljshus om 4 våningar på Staren 17.

Dialog om Vision 2050

Vision 2050 ska peka ut riktningen för Piteås fortsatta utveckling.

Under hösten pågår ett arbete med att ta fram Vision 2050 - en gemensam bild av det Piteå vi strävar efter och en plan för hur vi ska tillvara Piteås möjligheter på bästa sätt. I detta arbete är dialog med olika aktörer central för att skapa engagemang, bred förankring och få in idéer och synpunkter från olika perspektiv. Nu öppnar vi upp så även du som pitebo har möjlighet att vara delaktig i visionsarbetet. Så ta chansen att bidra till Vision 2050 med dina tankar och idéer.

Sidan kontrollerad: 2022-05-10 08:56:07