Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar.

Hälsoundersökning bland våra unga i Piteå

Personligt är en årligt återkommande undersökning.

Under tiden 1 november till 1 december svarar samtliga elever i årskurs 7 och 9 grundskolan och årskurs 2 gymnasiet på hälso- och livsstilsundersökningen ”Personligt”.

Vad vill du med Piteå?

Ta chansen" Tyck till om Piteås fortsatta utveckling.

Under perioden maj-september 2022 pågår en dialog som tar avstamp i de rekordstora investeringarna som sker i Norrbotten- och Västerbotten. Det tillsammans med att Norrbotniabanan ska byggas skapar stora möjligheter för Piteå. Dialogen sätter fokus på tre viktiga frågor för fortsatt utveckling: Hur ska Piteå växa? Hur löser vi kompetensförsörjningen? Hur gör vi Piteå till en attraktiv plats för företag? Dialogen avslutas söndag 9 oktober.

Den gröna nyindustrialiseringens möjligheter för Piteå

Dialogen handlar om Piteås fortsatta utveckling.

Piteå ligger mitt i landets mest expansiva region där investeringar på över 1 000 miljarder kronor är på gång. De stora industrietableringarna och beslutet att Norrbotniabanan ska byggas kommer att ge effekter även för Piteås fortsatta utveckling. Under våren genomförs en dialog i flera delar, för att ge dig som pitebo möjligheter att komma med synpunkter och idéer om Piteås utveckling.

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!

Sidan kontrollerad: 2022-05-10 08:56:07