Resultat och kvalitet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Vi blir fler pitebor
Vi blir fler pitebor

Resultat och kvalitet

Piteå kommuns genomför egna undersökningar och dialoger för att säkerställa att våra verksamheter når uppsatta mål samt för att göra medborgarna delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi blir också utvärderade och granskade av externa aktörer, som sammanställer och jämför hur olika kommuner jobbar med olika frågor. På den här sidan kan du ta del av resultat av olika dialoger, mätningar och granskningar som vi själva gjort likväl som resultat som presenteras av andra nationella, regionala eller lokala aktörer.

Ett bra resultat för Piteå kommun trots ett turbulent år

Bokslutets positiva resultat är bra för framtids satsningar, bland annat på mark för företagsetableringar.

Piteå kommuns resultat för 2023 blev bättre än förväntat. Det skapar en god grund inför de omfattande investeringar som ska genomföras de kommande åren, bland annat i skollokaler, äldreboenden, exploateringar av mark för bostäder och industri samt de kommunala effekterna av Norrbotniabanans förverkligande. Vid måndagens kommunstyrelsemöte beslutades att skicka förslaget till bokslut till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt godkännande.

Uppåt för stadskärnan i Piteå

Storgatan i Piteå

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Piteås stadskärna med sju procent. Bäst gick det för hotell- och restaurangnäringen som ökade sin omsättning med 20 procent. Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Billigt att bo i Piteå

Flygfoto över Piteå centrum

Piteå kommun är landets tredje billigaste kommun att leva i, sett från löpande boendekostnader. Det enligt rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Vårt framtida Öjebyn – resultat dialog FÖP Öjebyn

Sommaren 2022 genomfördes en tidig dialog om Öjebyns fortsatta utveckling.

Arbetet är påbörjat med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Under vår och sommar 2022 genomfördes ett antal dialoger där resultatet är ett viktigt underlag i arbetet med att peka ut riktningen för fortsatt utveckling av Öjebyn. Här hittar du resultat och sammanställning från genomförda dialoger.

Många vill bo i Piteås framtida bostadsområden

Många kan tänka sig att bo i de planerade bostadsområdena öster om staden.

Under december och januari genomfördes en dialog för att ge allmänheten möjlighet att tycka till om stadsutvecklingen österut, det vill säga nya bostadsområden i området mellan Strömlida och golfbanan. Drygt 400 personer besvarade enkäten, ungefär hälften kan tänka sig att bo här och många är positiva till planeringen av de nya bostadsområdena med närhet till skog och natur.

Toppbetyg till gymnasieskola och räddningstjänst i SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s årliga medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Piteå är en trygg och bra stad att bo i. Överlag anses både kommunen som helhet och de kommunala verksamheterna vara bra och faktum är att nio av tio pitebor upplever att i Piteå kan man vara precis den man är. Drygt 95 procent av piteborna tycker att Piteå är en bra stad att leva och bo i. Detta visar resultatet från Statistiska Centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Goda betyg med andra ord.

​Städenheten på Piteå kommun är Norrbottens friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

Margareta Lundgren, städenheten tog emot priset för Norrbottens friskaste företag

Städenheten vid Piteå kommun är Norrbottens läns friskaste företag och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Piteå – en av Sveriges mest inkluderande kommuner

Piteå placerade sig bland topp tio i rankingen över Sveriges mest inkluderande kommuner.

Piteå placerar sig på en åttonde plats när tidningen Dagens samhälle rankar hur småstads- och landsbygdskommuner lever upp till Agenda 2030-mål som rör fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. En stark demokratisk tradition och ett tryggt småstadsklimat är möjliga förklaringar till den framstående placeringen, säger kommunalrådet Helena Stenberg

Resultat dialog Rådhustorget 2021

Dialogen Rådhustorget 2021 genomfördes sommaren 2018.

När Piteå fyller 400 om tre år ska Rådhustorget vara en livfull och attraktiv mötesplats för Pitebor likväl som för besökare. Under sommaren 2018 genomfördes en dialog där över 400 personer tog chansen att tycka till om den fortsatta utvecklingen av vårt unika torg. Tack till dig som bidrog!