Stadshuset

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden Sessionssal, mötesrum, bokade besök för politiker och tjänstemän inom socialtjänsten, fastighets- och serviceförvaltningen samt kommunledningsförvaltning-en. Dessutom följande verksamheter:

  • Överförmyndarexpedition
  • Konsumentrådgivning
  • Centralarkivet
  • Medborgarservice (allmän service, blanketter, inflyttningspaket etc)