Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella dialoger

Framtidsvision för stadsutvecklingen österut

ta chansen att tycka till om stadsutvecklingen österut.

Piteå växer österut för att möta behovet av fler bostäder och önskan om en mer sammanhållen stad. Det finns planer för ett centrumområde och fler bostadsområden, där befintliga Strömnäsbacken var först ut. Nu startar en dialog som ger dig möjlighet att formulera vad som lockar dig och vad som kan göra området attraktivt. Dialogen pågår till 31 januari 2022.

Kartläggning kompetensbehov

Kompetensförsörjningen är viktig när regionen utvecklas.

De stora etableringarna i Norrbotten och Västerbotten medför ett stort behov av arbetskraft och kompetens. Nu genomförs en kartläggning av företagens kompetensbehov som ska ge en tydligare bild av vilka utbildningar som bör erbjudas i regionen. Enkätundersökningen är förlängd. Sista datum att besvara den är 31 januari 2022.

Hur kan Piteås stadskärna utvecklas?

Gågatan i Piteå

En badplats i södra hamn? Ett restaurangstråk längs kanalen? Ett utkikstorn i badhusparken? Vad skulle du vilja ha i Piteå? Just nu samlar vi in idéer och tips från företag och medborgare till projektet "Attraktiv stadskärna" som pågår.

Förslag på reviderad vindbruksplan

Vindkraftplanen tydliggör kommunens ambitioner för vindkraftutbyggnaden.

Piteå kommun arbetar för att bidra till Sveriges miljöambition om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, samtidigt som kommunen tar ansvar för både mark- och vattenanvändningen inom kommunen.

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!