Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella dialoger

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2

Detaljplan Munksund vid Furunäset.

Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med planen är att återigen tillåta användningen B – Bostad på fastigheten. Gällande detaljplan medger handel, kontor och kultur och den nya detaljplanen kommer bibehålla dessa användningar men även medge B - Bostad.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Lekatten 23

Planområdet omfattar del av fastigheten Lekatten 23 i centrala Piteå.

Detaljplan för del av fastigheten Lekatten 23 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. Detaljplanen avser möjliggöra påbyggnad i två våningar av befintligt flerbostadshus.

Inbjudan till granskning: Detaljplan för Jävre 8:95

Planområdet finns på Grannäsudden i Jävre.

Detaljplan för Jävre 8:95 är under upprättande. Syftet med planen är att fastställa pågående markanvändning och möjliggöra för rättssäker fritidshusbebyggelse på fastigheterna Jävre 8:95 och Jävre 8:106. Syftet är även att planlägga del av Jävre 8:112 som naturmark för att säkerställa grönsläpp ned till strandkanten.

Enkätundersökning boendemiljö

Boendemiljön är extra viktig under pandemin när vi är mycket hemma.

Nu genomför miljö- och hälsoskydd en enkätundersökning bland personer som bor i hyresrätter i Piteå kommun. Syftet är att få en bild av hur boendemiljön upplevs, så att kommunen på bästa sätt ska kunna säkra en god boendemiljö för kommunens medborgare och uppfylla nationella mål. Tack på förhand för att du tar dig tid att medverka!

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!