Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Detaljplanen för Fagervik får grönt ljus

Piteå växer – både i stan och på landsbygden! Den nya detaljplanen för Svensbyn 2:10, Fagervik har vunnit laga kraft. Totalt möjliggör detaljplanen för 24 nya egnahemstomter och ett mindre flerbostadshus. Fagerviksgården har fått skydd mot rivning där verksamhet fortsatt kommer att bedrivas.

Till familjer med funktionsnedsatta barn: Sök medel ur Långströms fond

Birgit och Elof Långströms fond riktar sig till familjer i Piteå kommun som har barn eller ungdomar med funktionsnedsättning. Pengarna kan användas för hjälpmedel, lägervistelse eller liknande.

Sångprojekt hjälper SFI-elever att kommunicera effektivare

Lena Ulin, Sara Häggbom och Annika Norlund Shaswar.

Projektet Svenska med Sång – Prosodi hjälper nysvenskar att förbättra sin svenska prosodi, den del av språket som handlar om rytmen, betoningen och melodierna som används i uttalet. Genom att lära sig rätt prosodi gör man sig lättare förstådd och kan kommunicera effektivare.

Dialog om framtidens bibliotek

Under maj månad kan du vara med och påverka framtidens bibliotek genom att svara på en enkät

Just nu arbetar Piteå Bibliotek med att ta fram en ny biblioteksplan för perioden 2024–2027. Biblioteksplanen ska vara en långsiktig, strategisk plan för Piteås kommunala bibliotek. Den kommer att ligga som grund för den verksamhet som biblioteket ska bedriva de närmaste åren. För att planen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att få in synpunkter och funderingar från de som bor i Piteå och kan nyttja biblioteket.

Inspirationsresa sätter Piteås landsbygd på kartan

Bakom Landsbygdsveckan står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket, vilka alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden.

Sveriges landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset! Därför anordnas nu en inspirationsresa i Pitebydgen som en del av programmet i den nationella Landsbygdsveckan den 2-7 maj 2023

Nämnderna föreslår nybyggnation av Porsnäs skola

Porsnässkolan är en skola för elever från årskurs fyra till nio. Nu föreslås en nybyggnad av skolan.

Porsnäs skola har ett omfattande renoveringsbehov. Fastighets- och serviceförvaltningen har presenterat en rapport där byggnadernas konstruktion, skadornas omfattning, ekonomi och verksamhetens synpunkter ingår. Rapporten jämför olika alternativ för att säkra en god inomhusmiljö för personal och elever på Porsnässkolan. Utifrån rapporten föreslår Fastighets- och servicenämnden (FSN) och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) en nybyggnation som även ska möta det ökade elevantalet i området.

Piteå kommun öppnar upp SFI för fler

Genom projektet Care - Äntligen erbjuds SFI till personer från Ukraina, men viljan från verksamheten är att fler inkluderas.

När regeringen aviserade om att möjliggöra för kommuner att erbjuda SFI till flyktingar från Ukraina började Piteå kommun att arbeta för det på en lokal nivå. Genom projektet Care – Äntligen blir det nu verklighet. Verksamheten har också en vilja om att öppna upp undervisningen för andra grupper av människor som idag inte heller har laglig rätt till SFI. Ärendet var uppe på Samhällsbyggnadsnämndens aprilmöte.

Internationell muralmålningskonstnär till Piteås festival Ogjort

Mona Caron är festivalens internationella konstnär, hon inspireras av naturens växtkraft

Mona Caron är muralmålningsfestivalens internationella konstnär. Hon kommer från Schweiz, bor i San Francisco och har världen som arbetsplats. Hon hämtar sin inspiration i naturens växtkraft och har inför festivalen varit i kontakt med en svensk biolog. Sin senaste muralmålning gjorde Mona i Mumbai i Indien, målningen i Piteå blir hennes hittills nordligaste verk och hon kommer att måla fasaden på Lillbrogatan 12 som ägs av fastighetsbolaget RAWI.