Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Från 1 januari 2022 betalas kontrollavgift för livsmedelsverksamhet i efterskott

Efterhandsdebitering införs 2022 för livsmedelskontroller.

Den 1 januari inför Piteå kommun efterhandsdebitering för livsmedelskontroll. För livsmedelsföretagen innebär det en tydligare koppling mellan tillsyn och avgift, eftersom fakturering sker efter tillsynsbesök.

Projekt 101 – för ett näringsliv med mångfald

Anna Åström, projektledare för Projekt 101-integration

Just nu pågår ett projekt med syftet att öppna upp näringslivets olika nätverk för företag som drivs av utrikesfödda entreprenörer. Projektets kartläggning visar att det handlar om minst ett 50-tal företag som förtjänar en plats i gemenskapen och som tillför Piteå både mångfald och skatteintäkter.

Arenor och tävlingsdagar klara inför SM-veckan i Piteå

Arenor och dagsprogram är klart för idrotterna under SM-veckan i Piteå.

Den 23-28 mars 2022 arrangeras SM-veckan vinter i Piteå. Dagsprogrammet med tävlingsdagar för de olika idrotterna är klart och planeringen för att skapa en trygg och mästerlig folkfest är i full gång.

Sanna Berglund tilldelas Solanderstipendiet

Piteå kommunfullmäktige önskar Sanna varmt lycka till med hennes fortsatta studier.

Idag delade kommunfullmäktige ut Solanderstipendiet till Sanna Berglund. Stipendiet syftar till att stimulera ungdomar från Piteå till högskolestudier. Under samma möte avtackades också avgående ledamöter.

Öppen Socialnämnd fredag 17 december

Socialnämnden håller öppna sammanträden två gånger per år.

Nästa sammanträde är årets andra öppna Socialnämnd dit allmänheten är inbjudan att lyssna via länk med tanke på den ökade smittspridningen i samhället.

Livesänt fullmäktigemöte 13 december kl 13.00

Du kan följa sammanträdet via radio eller livesändning, se länkar nedan

Idag sänds Kommunfullmäktige, du kan följa sammanträdet via radio eller livesändning. På mötet tas bland annat beslut om vindkraftverken i Markbygden. Solanderstipendiet delas ut och de förtroendevalda som avgått under året avtackas.

Nämndsbeslut visar vägen för centrumnära bostäder och bevarade grönytor vid Nördfjärden

Rekreationsytorna vid Nördfjärden bevaras i förslag till planprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade två beslut vid torsdagens sammanträde som påverkar stadens utformning i framtiden. Dels ett beslut om ett ramverk för eventuell förtätning av bebyggelsen på Övre Norrmalm, dels ett beslut om utvecklingen av området vid Nördfjärden. Nu går frågorna vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt fastställande.

Isbanan på Nördjärden öppen

Sparktur på isbanan

Nu har äntligen isen växt till och vi kan öppna isbanan på Nördfjärden. Vi är glada över att kunna öppna banan i dag, vi vet att många längtat efter möjligheten att komma ut på isen.