Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Till familjer som har barn med rörelsenedsättning: Sök medel från Birgit och Elof Långströms fond!

Socialnämnden hanterar ansökningarna och delar ut medel från fonden.

Birgit och Elof Långströms fond riktar sig till familjer i Piteå kommun som har barn eller ungdomar med rörelsenedsättning. Pengarna kan användas för hjälpmedel, lägervistelse eller liknande.

Konstgräset på LF-arena är avgörande för elitfotbollen

LF-arena är en elitarena med speciella krav. Konstgräset testas årligen för att bli godkänt för spel på elitnivå.

Våren lockar barn och unga till lek och aktiviteter. Fortfarande ligger det snö på gräsytorna men konstgräsmattorna lyser lockande gröna i solen. Konstgräsmattorna är viktiga för fotbollsverksamheten och det spelas för fullt på de få planerna som finns. På LF-arena är det ett hårt tryck samtidigt som anläggningen är en elitarena med speciella krav för att få bedriva elitfotboll. Konstgräset testas årligen och ska uppfylla olika krav för att godkännas för spel på elitnivå.

Socialnämnden planerar för ny gruppbostad, godkänner budgetuppföljning och tar del av avvikelser

Socialtjänsten redovisar ett mindre underskott på minus 0,6 miljoner till och med mars månad i år.

Piteå kommun har ett stort behov av fler bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten har sökt lokaler i befintliga fastigheter men utan resultat. Ett alternativ är att bygga nytt på den tomtmark som finns planlagd för ett boende på Videvägen. Under dagens sammanträde beslutade Socialnämnden att äska 1 miljon kronor för att påbörja projektering av ny gruppbostad på den platsen.

Piteå kommun gör sig redo att ta emot skyddssökande från Ukraina

Piteå förbereder sig för att ta emot människor på flykt

Migrationsverket har presenterat ett fördelningstal på länsnivå när det gäller mottagande av skyddssökande från Ukraina, som Länsstyrelsen i Norrbottens län nu brutit ner till ett förslag till fördelning på kommunnivå. För Piteås var förslaget 385 personer, ett förslag som Piteå kommun godkänt.

Vårtecken! Sandsopning av Piteås gator är i full gång

Sandupptagning efter vinterns halkbekämpning.

Det varma vädret och många bara gator tyder på att vintern håller på att släppa sitt grepp om Piteå. Sandsopningen som påbörjades redan innan sista snöovädret fick pausas. Nu är dock arbetet igång igen med att göra fint i stan och längs Piteås gator och vägar.

Fördjupad översiktsplan för Öjebyn ska visa vägen för fortsatt utveckling

Arbetet med förslag till FÖP Öjebyn pågår.

Just nu pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Den ska visa vägen för den fortsatta utvecklingen av Öjebyn, med ambitionen att skapa en känsla av "blandstad" som ska främja en hållbar utveckling. Hur vill du att Öjebyns ska utvecklas? Ta chansen att tycka till i kommande dialoger.

Ökade priser och brist på livsmedel påverkar menyer i skola och omsorg

Menyerna för skolmat och mat till äldre kan komma att ändras med mycket kort varsel, ibland från en dag till en annan.

Kraftigt ökade livsmedelskostnader och brist på vissa livsmedel leder till utmaningar för Piteå kommuns måltidsservice. Matplaneringen för skola och äldreomsorg ses över löpande och menyerna anpassas efter tillgång på livsmedel och budget.

Nu förbättras gatumiljön genom Öjebyn

I sommar kommer Öjagatan och Granvägen att byggas om.

I början av maj startar ett större vägarbete i Öjebyn. Det är Öjagatan och Granvägen som byggs om för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet samt förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Vi ber om ursäkt för att det kan bli stökigt under byggtiden.