Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Nu lyfter Piteå kommun fram sitt arbete för en hållbar framtid

Agenda 2030 – ett viktigt perspektiv i Piteås utveckling..

Sedan 2015 har de globala målen varit riktningen i världen för en hållbar framtid. De går under namnet Agenda 2030 och är en tydlig styrning även lokalt i arbetet med att utveckla Piteå som plats att bo, verka och leva i. Nu inleder vi ett arbete med att tydliggöra hur allt detta hänger ihop – från stadsplanering och naturvård till varje enskild pitebos resval och shoppingmönster.

Piteå kommun i stabsläge

Eftersom smittspridningen av Corona nu ökar går kommunen åter upp i stabsläge.

Under perioden 16 mars till den 12 augusti hade kommunen stabsläge som en följd av Coronapandemin. Sedan dess har kommunen följt utvecklingen men inte haft någon formell Coronastab aktiverad. Men eftersom smittspridningen av Covid-19 nu ökar går kommunen åter in i stabsläge.

Några ord från kommunalråden

Kommunalråden Helena och Anders

Kämpa! Smittspridningen av Coronaviruset ökar. Vi ser hur staplarna på antal smittade blir högre, vi ser att fler behöver intensivvård och vi ser det på många håll, i landet, i Norrbotten och inte minst i Piteå. Under förra veckan hade vi drygt 60 nya fall i Piteå. Det är mer än dubbelt så många som den tidigare högsta noteringen, som var andra veckan i juni.

Nu kan norrbottningar testa sig själva för covid-19

Egenprovtagning kan göras vid särskilda provtagningsstationer. Kit kan också hämtas på Apoteket AB eller levereras hem till de som inte har möjlighet att hämta ett kit.

För att vintersäkra provtagningen, korta köer och för att alla oavsett ålder ska kunna ta del av sitt provresultat på 1177.se lanserar Region Norrbotten självtester via egenprovtagning. Egenprovtagning innebär att man tar provet på sig själv. Provet tas genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov.

Resultat från Unga kommunutvecklare

Under sommaren jobbade 23 ungdomar som unga kommunutvecklare.

För tredje året i rad har Piteå kommun erbjudit ungdomar feriejobb som kommunutvecklare. Jobbet innebär att ge sina egna och andra ungdomars syn på viktiga kommunala frågor som, jämställdhet, framtidens Piteå, ungas inflytande och mötesplatser för unga.

Vi söker 400 pitebor som vill vara med och skriva historia

400 rislyktor på nyårsafton blir startskottet på jubileumsfirandet.

Nu är det bara två månader kvar innan vi tar klivet in i jubileumsåret 2021 – det år som Piteå fyller 400 år. På nyårsaftons eftermiddag inleds jubileumsfirandet. Nu söker vi 400 pitebor som vill vara med och släppa upp rislyktor för att manifestera att firandet startar.

Nu startar byggandet av Lekattheden – ett nytt bostadsområde i Jävre

Nu förverkligas delar av FÖP Jävre.

Piteå växer – även utanför staden. Nu inleds arbetet med ett nytt bostadsområde med 13 attraktiva tomter i Jävre. Närheten till länsgränsen och expansiva Skellefteå skapar framtidstro och förväntan om en gynnsam utveckling i Jävre, en av kommunens fem landsbygdscentra.