Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Nytt boende för äldre på Strömnäsbacken

Nytt särskilt boende för äldre med 80 lägenheter byggs på Strömnäsbacken i Piteå

En styrgrupp inom kommunen har analyserat tre olika alternativ för placering av ett nytt särskilt boende för äldre med 80 lägenheter. De tre alternativen som analyserats är Norrstrand, Strömnäsbacken samt Munkberga. Socialnämnden beslutade under onsdagens möte att gå vidare med projektering på Strömnäsbacken.

Ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan i Norrfjärden

Gång- och cykelvägen är efterlängtad och byggs för att säkra barnens väg till skolan.

Piteå kommun bygger en ny gång- och cykelväg från busshållplatsen vid Norra Altervägen och gångtunneln till Backgårdskolan i Norrfjärden. Beslutet är fattat av Samhällsbyggnadsnämnden för att trygga trafiksäkerheten för gående och cyklister. I veckan har arbetet med vägen påbörjats och under våren kommer den färdigställas med ny belysning och asfalt.

Torsdagsfika för besöksnäringen 28 november kl 8.30

Träff i vardagsrummet

Hur mår Piteås stadskärna? Kom och lyssna på redovisning av rapporten Cityindex.

Praktiknära forskning i samverkan beviljas medel ur Innovationsfonden

Innovation och verksamhetsutveckling är en långsiktigt prioriterad strategi i Piteå kommun för att främja tillväxt och välfärd.

Utbildningsförvaltningen satsar på forskning och utveckling i skolan. Projektet ”Praktiknära forskning i samverkan - Aktiviteter och strukturer för långsiktig och hållbar skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” har under hösten beviljats medel ur Innovationsfonden av Piteå kommuns utvecklingskommitté och kommunchef. Summan är på 1 256 000 kr och är fördelad på aktiviteter under 2019 och 2020.

Öppen gemenskap

Mötesplats Öppen gemenskap

Öppen gemenskap är en dagverksamhet som sker i samverkan mellan Piteå församling och Piteå kommun. Målet är att skapa en mötesplats för människor som vill förbättra sina livsvillkor till exempel genom att bryta hemlöshet eller social isolering. Här finns ett sammanhang, stöd, en gemenskap och en gratis måltid.

Restaurang- och storköksbranschen behöver mer utbildad personal

Camilla Nilsson och Camilla Landin, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, höll i gårdagens pressträff

Under torsdagseftermiddagen höll rektor och lärare för Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Strömbackaskolan i en pressträff tillsammans med representanter från restaurang- och storköksbranschen i Piteå för att berätta om arbetsmarknaden och framtidens rekryteringsbehov.

Isbanan stängd!

Isbanan på Nördfjärden

I dag har vi tvingats stänga isbanan på grund av en råk som bildats vid Norrstrand mellan påfartsrampen och isbanan.

Piteå hamnar på plats 11 av 104 när man jämfört omsättningsutvecklingen i samtliga Sveriges stadskärnor.

Gågatan

Omsättningen ökade under året med 44 miljoner till totalt 1,31 miljarder. Det finns flera förklaringar till den goda utvecklingen. Inom hotell- och restaurangnäringen tillkom under året fem nya verksamheter och omsättningen ökade med totalt 38 miljoner.