Presskontakt

Marie Lindgren Berglund, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-360 07 36
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Personuppgiftsincident anmäld till IMY

Socialtjänsten har anmält en personuppgiftsincident till IMY – Integritetsmyndigheten. Incidenten inträffade i samband med migreringen till det nya verksamhetssystemet Combine då delar av vård- och omsorgspersonalen har fått åtkomst till mer information än de ska ha.

Inriktningsval till fordons- och transportprogrammet i årskurs 9

Inför hösterminen 2025 kommer elever vid fordons- och transportprogrammet att göra sitt inriktningsval  till årskurs 1.

Fordons- och transportprogrammet vid Strömbackaskolan har två inriktningar - personbil och transport. Inriktningsvalet görs idag till årskurs 2. För att underlätta elevernas val och att de får gå den inriktning de önskar, har Barn- och utbildningsnämnden beslutat om att valet görs redan i årskurs 9. Det innebär att eleverna väljer inriktning personbil eller transport inför årskurs 1 på gymnasiet från höstterminen 2025.

Kommunfullmäktige positiva till motion om gratis mensskydd på kommunens arbetsplatser

Förslag om gratis mensskydd - en glädjande satsning för cirka två tredjedelar av Piteå kommuns alla anställda.

Vid måndagens sammanträde fick motionen om gratis mensskydd kommunfullmäktiges stöd. Nu ska kommunstyrelsen utreda möjligheterna att erbjuda gratis mensskydd på Piteå kommuns samtliga arbetsplatser. En glädjande nyhet för kommunens kvinnliga anställda.

Piteå kommun utreder fråga om justering av parkeringsavgiften

Parkeringsavgiften föreslås justeras  uppåt med två kronor - den första ändringen på 20 år.

Piteå kommun ska uppdatera sina riktlinjer för parkering, där en höjning av avgift är föreslagen. I diskussionen vid måndagens kommunfullmäktige lyftes även förslag att all parkering i stadskärnan ska vara avgiftsfri under en viss tid. Beslutet blev en minoritetsåterremiss för att utreda om och hur lång tid man kan ha avgiftsfritt även på gatuparkeringar i centrum, där det idag kostar från första timmen.

Fördjupad översiktsplan för Öjebyn antagen i kommunfullmäktige

Fördjupad översiktsplan för Öjebyn.

Framtidens Öjebyn tar form med antagandet av den fördjupade översiktsplanen.

Stora kliv framåt för detaljplanerna Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden

Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden är antagna. Visionsskiss: Norconsult

Ett stort steg har tagits i arbetet med att utvidga Piteå österut. Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj.

Festligt firande när utbildningen i Yrkessvenska avslutades

Glada medarbetare har gått i mål med utbildningen Yrkessvenska – inriktning vård.

I veckan firade 26 medarbetare att de gått i mål med utbildningen i Yrkessvenska med inriktning vård. Utbildningen är skräddarsydd för socialtjänstens vård- och omsorgspersonal med annat modersmål än svenska. Två lärare från Vuxenutbildningen, en lärare i omvårdnadsämnen och en SFI-lärare, har undervisat deltagarna två timmar i veckan sedan september förra året.

Fortsatt goda resultat för Piteås skolor

Piteå kommun har en hög andel legitimerade förskollärare (59 %) - en resultat i SCB:s medborgarundersökning.

Piteås grundskola och gymnasium ligger bland de 25 procent bästa i landet och förskolan ligger över rikssnittet i SCBs medborgarundersökning för 2023. Detta trots försämringar sedan mätningen 2021. Det som sticker ut allra mest är den höga andelen elever som går yrkesutbildningar, den höga andelen legitimerade förskollärare och effektivitetsindex i grundskolan.