Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Inger Laitamaas arbete innehåller det bästa av två världar

Badmästare har varierade arbetsuppgifter och möter människor i alla åldrar.

Under vinterhalvåret är Inger badmästare och håller i babysim, simskola och barngympa, och under sommaren sköter hon om Piteå kommuns parker.

Kreativa arkitektförslag för området vid Södra hamn och Stadsfjärden väckte stor nyfikenhet

Nya stadsdelar, bostadsområden på vatten, ståtliga landmärken och lummiga parker är några detaljer i inkomna bidrag till arkitekttävlingen Europan. Förslagen beskriver olika sätt att utveckla området vid Södra Hamn och Sörfjärden som en följd av att Norrbotniabanan ska dras genom staden. Nu finns de sex tävlingsbidragen att se på Stadsporten fram till 3 november och fredagens öppet hus lockade många intresserade.

Byte av trygghetslarm i höst/vinter

Piteå kommun kommer byta ut samtliga trygghetslarm under perioden november 2023 – januari 2024. Bytet berör cirka 920 personer. Ny leverantör är SOS Alarm.

Många synpunkter vid dialogmöte om Vision 2050

Framtidens Piteå stod på agendan vid torsdagens dialogmöte.

Under torsdagskvällen genomfördes en dialog med allmänheten om Vision 2050 – en gemensam bild av det Piteå vi strävar efter. Besökarna fick information om arbetet och gott om tid att diskutera framtidens Piteå. Dialogen fortsätter till 3 november innan resultatet ska sammanställas och på sikt bli en viktig ledstjärna i Piteås fortsatta utvecklig. Så ta chansen! Än finns möjligheten att vara med att påverka.

Miljonstöd till Piteå kommun för att hjälpa ukrainare med varaktig sysselsättning

Piteå kommun har beviljats 2,3 miljoner i ESF-stöd för att hjälpa ukrainare med varaktig sysselsättning

Piteå kommun har beviljats närmare 2,3 miljoner kronor till ESF-projektet Fast Care STÄRKA. Målet med projektet är att erbjuda individanpassat lärande till ukrainare för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och öka deras upplevelse av social delaktighet.

Till familjer som har barn med rörelsehinder: Sök medel ur Långströms fond

För dig med rörelsehindrade barn - dags att söka medel ur Långströms fond!

Socialnämnden ska dela ut medel ur Birgit och Elof Långströms fond. De som kan söka är familjer i Piteå som har barn och ungdomar med rörelsenedsättning. Fondmedel kan användas för hjälpmedel, lägervistelse eller dylikt.

Fördjupad översiktsplan ska visa vägen för Norrfjärdens fortsatta utveckling

Arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrfjärden pågår just nu.

Arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrfjärden pågår just nu. Den ska visa vägen för den fortsatta utvecklingen av Norrfjärden, och hur en regional tågstation kan främja en hållbar utveckling. Hur vill du att Norrfjärden ska utvecklas? I kommande samråd har du chans att tycka till.

Grundskollärare har ett varierat arbete.

Vi jobbar mot gemensamma mål som inte bara är innefattar kunskapsmål utan också värdegrundsmål.

Jobbet som grundskolelärare på Norrmalmsskolan i Piteå är omväxlande och kräver att Oskar håller många bollar i luften. Det bästa med jobbet? Att se en elev knäcka ett problem och variationen i arbetet.