Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Piteå kommun fortsatt nominerad till Svenska jämställdhetspriset

Inför 2018 nominerades 30 bidrag till priset och efter juryns första sammanträde återstår elva - Piteå kommun är en av dessa.

Piteå kommun går vidare till nästa omgång av nominerade bidrag till Svenska Jämställdhetspriset 2018. Från början var 30 bidrag nominerade – de har nu blivit elva. Bland de nominerade finns ideella organisationer, företag och offentliga verksamheter.

Unik satsning på skolforskning i Piteå kommun

Bodil Johansson, Per-Olof Erixon, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ulrica Bergmark, Inger Erixon Arreman, Sara Viklund och Kristina Hansson.

Piteå kommun fortsätter att satsa på skolforskning baserad på lärarnas frågor och erfarenheter. Under onsdagen fick Barn- och utbildningsnämndens ledamöter veta mer om magisterutbildningen för lärare, Piteå utbildningsvetenskapliga råd, uppstarten av två stora forskningssamarbeten med lärarutbildningarna vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och den statliga satsningen på praktiknära forskning.

Piteå kommun nomineras till Svenska Jämställdhetspriset 2018

Det långsiktiga arbetet med jämställdhetsintegrering ger resultat.

Piteå kommun är bland de 30 nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2018. Motiveringen till nomineringen är kommunens aktiva arbete med jämställdhetsintegrering de senaste åtta åren.

Piteå och Luleå planerar för gemensam måltidsproduktion

Piteå har ett av landets modernaste produktionskök.

Luleå och Piteå kommun har för avsikt att gå in i en gemensam samverkan rörande måltidsproduktion av kyld mat till särskilt- och ordinärt boende inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Satsning på stöd till anhöriga

Behöver du stöd i din roll som anhörig? Svara gärna på enkäten nedan.

Piteå kommun satsar på att bygga upp stöd till anhöriga med inriktning på närstående persons psykiska sjukdom/ohälsa. Statliga medel - Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - finansierar en halvtidstjänst under tre år med målet att verksamheten ska permanentas.

​Forskartjänst tillsatt i Piteå kommun

Ulrika Bergmark tillträder sin forskartjänst till hösten.

Riksbankens jubileumsfond har beslutat att anställa Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik, LTU, som flexitforskare vid Piteå kommuns utbildningsförvaltning. Forskartjänsten är treårig med uppdrag att bedriva skolnära forskning i kommunens skolor. Tjänsten finansieras till 75% av Riksbankens jubileumsfond och 25% av Sparbanken Nord.

Omflyttning av socialtjänstens verksamheter

Socialtjänsten har av PNF hyrt lokalen där Furunäsets hälsocentral tidigare bedrivit sin verksamhet. I de 1000 kvadratmeterna kommer hemsjukvården och rehabenheten att flytta in med start under augusti månad.

Unikt vetenskapligt råd inrättas i Piteå

Piteå Utbildningsvetenskapliga råd. Från vänster: Mats Danell, Christina Wiklund, Linda Ström,Sara Viklund, Kristina Hansson, Moa Nilsson, Sara Cervantes, Per-Olof Erixon, Catarina Lundqvist och Lars Uhlin.

Piteå kommun ligger i framkant i skolutvecklingen. I dag tillträdde Piteå Utbildningsvetenskapliga råd med uppdrag att verka för forskning i skolan med utgångspunkt i lärarnas frågor.