Värdefulla i Piteå

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Värdefulla i Piteå

På den här sidan kommer vi att göra ett nedstamp bland Piteås företag. Stora och små, kända och okända. De som verkar på en lokal marknad likväl de som verkar på en större marknad. För Piteå är ni alla lika VIP – värdefulla i Piteå.

Företagsbesök på försöksgården och Agro Park

Niklas Winblad von Walter, Marie Lundberg, Kata Nilsson och Petter Antti

Under måndagen besökte kommunalrådet Kata Nilsson och Näringslivschefen Niklas Winblad Von Walter Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten på försöksanläggningen Öjebyn Agro Park. Här bedrivs verksamhet som omfattar huvudsakligen försök- och demonstrationsodlingar av jordbruks– och trädgårdsgrödor, rådgivning och utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna.

Frigiva gård - Ett hållbart jordbruk med högtflygande planer

Från vänster Desirée Nyman, Johannes Nyman, Karin Isaksson och Kata Nilsson

Frigiva gård i Altersbruk är en imponerande lantbruksverksamhet och ett föredöme för ett hållbart och effektivt jordbruk. Gården drivs av Desirée och Johannes Nyman, som tog över gården från Johannes föräldrar för ett par år sedan. Med 200 nötkreatur är Frigiva gård en produktiv lantbruksverksamhet, men det är de innovativa lösningarna och framtidsplanerna som gör den till en unik och intressant verksamhet.

Kalles krog fortsätter satsa

Pontus Öberg, ägare av Kalles Krog

Kalles har klarat sig bra under pandemiåren tack vare möjligheten att snabbt kunna skala ner verksamheten utifrån förutsättningarna. Nu går verksamheten riktigt bra med en omsättning på cirka 11 miljoner under 2022 och en stadig kundkrets på ca 400 personer varje fredag och lördag.

På besök hos Smurfit Kappa Piteå

Deltagare på företagsbesöket hos Smurfit Kappa Piteå

Piteå kommun besökte nyligen Smurfit Kappa Piteå för att diskutera företagets verksamhet, nuläge, utmaningar och möjligheter för framtiden. På besöket närvarade ledningen från Smurfit Kappa samt politiker och näringslivsutvecklare. Resultatet av besöket var en givande diskussion med insiktsfulla samtal.

Otrimmade skägg lockade Abdulla till Piteå

Abdulla Jamal, ägare av Barbershop

Barbershop har utformat ett koncept i Piteå som sticker ut från mängden. Salongen riktar sig till herrar i första hand, och erbjuder kunderna klippning och skäggtrimning i gallerian i centrala Piteå.

Pang på Siamsquare

Pang Mool-aree, ägare av butiken Siamsquare

Pang Mool-aree startade Siamsquare 2018 genom att överta en livsbutik på BackCity-området. Innan dess var hon stamkund i den redan befintliga butiken som ägdes av en kvinna som flyttade till Sundsvall.

Sidan kontrollerad: 2021-06-29 15:43:19