Företagsbesök på försöksgården och Agro Park

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

  • Niklas Winblad von Walter, Marie Lundberg, Kata Nilsson och Petter Antti
    Niklas Winblad von Walter, Marie Lundberg, Kata Nilsson och Petter Antti
  • Niklas och Petter imponeras av de 120 olika äppelsorterna på Öjebyn Agro Park
    Niklas och Petter imponeras av de 120 olika äppelsorterna på Öjebyn Agro Park

Företagsbesök på försöksgården och Agro Park

Under måndagen besökte kommunalrådet Kata Nilsson och Näringslivschefen Niklas Winblad Von Walter Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten på försöksanläggningen Öjebyn Agro Park. Här bedrivs verksamhet som omfattar huvudsakligen försök- och demonstrationsodlingar av jordbruks– och trädgårdsgrödor, rådgivning och utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna.

Sidan kontrollerad: 2023-05-23 22:02:48