Åby älv

KONTAKTA TURISTCENTER

Piteå Turistcenter

Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Tel: 0911-933 90 

E-post 

GPS-position
Lat. 65.32058
Long. 21.47594

Öppet helår
Må-fre kl 10-17
stängt för lunch 12-13

15/6-16/8 2020
Må-fr kl 10-18
Lö-sö kl 10-16

Jävre Turistinformation

Jävrevägen 186
944 94 Jävrebyn

Tel: 0911-933 98
Öppet 15/6-16/8 2020
Övrig tid vid förbokning

Göra

Älvfiske
Älvfiske. © SL

Åbyälv gränsar mellan Västerbotten och Norrbotten, det är en fin liten skogsälv där de nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder dig som fiskare ett stort antal trevliga strömmar och forsar.

Åby älv är en mycket forsrik skogsälv. I sitt nedre lopp är den brantare än någon annan norrlandsälv. Stora delar av älvdalen är vildmarksartad och först vid Klubbfors finns odlad bygd. Här är älven tillgänglig från landsväg.

Älven är reglerad. En kraftstation finns i Hednäs, där en fiskväg nyligen färdigställts. Inga utsättningar har gjorts av lax förutom en mindre yngelutsättning på 1950-talet, vilket innebär att laxstammen är mer ursprunglig än andra älvars stammar i området.

Laxfisket sker i stort sett efter hela sträckan från Hednäs till mynningen. Laxen stiger tidigt och fiskas normalt från slutet av maj till september, med en fisketopp vid midsommartid.
Stora delar av älven ingår i fiskevårdsområden. 

 

Sidan kontrollerad: 2020-04-27 13:20:44