Piteås främsta näringar

Team Piteå

Team Piteå

Ulf Fjällstöm
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 69 84
E-post: ulf.fjallstrom@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport
E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

  • Workshop på GoBusiness - en inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar.
    Workshop på GoBusiness - en inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar.  Foto: GoBusiness
  • Bioraffinaderiet SunPine producerar innovativa och hållbara produkter baserade på råtallolja.
    Bioraffinaderiet SunPine producerar innovativa och hållbara produkter baserade på råtallolja.  Foto: SunPine
  • YouCalls cirka 70 anställda hanterar bland annat 1177, 113 13 och Swedbanks kundcenter.
    YouCalls cirka 70 anställda hanterar bland annat 1177, 113 13 och Swedbanks kundcenter.  Foto: YouCall

Piteås främsta näringar

Vårt näringsliv är variationsrikt. Traditionella branscher med en lång historik i kommunen lever vidare och utvecklas, samtidigt som helt nya branscher växer fram.

Sidan kontrollerad: 2020-09-23 13:16:22