Lomtjärns upplevelseskog

Lyssna på sida
Skylt Vandringsled
Skylt Vandringsled. © Stina Eriksson
 • Skylt Vandringsled
  Skylt Vandringsled. © Stina Eriksson
 • Vy över Lomtjärn
  Vy över Lomtjärn. © Stina Eriksson
 • Skogsbild Lomtjärn
  Skogsbild Lomtjärn. © Stina Eriksson
 • Lomtjärn vegetation
  Lomtjärn vegetation. © Stina Eriksson
 • Bänkbord vid Lomtjärn
  Bänkbord vid Lomtjärn. © Stina Eriksson

Här är den mysiga stadsnära upplevelseskogen 

Här finns:
- Bivacker/vindskydd
- Bord och bänkar
- Eldstäder
- Brygga för fågelskådare

Tillgängligheten är god då huvudstigen är anpassad för rullstol, här finns en stor parkering, småstigar lite här och där samt flera bänkar efter huvudleden. En oas av natur - stadsnära - tips: glöm inte myggmedel

Lomtjärn är ett tätortsnära friluftsområde i Piteås utkant som ställts iordning för rekreation, aktiviteter, fågelskådning och vandring. Skolorna har vid Lomtjärn fina möjligheter till exkursion och friluftsdagar. För svampplockaren är Karl-johan, Sandsopp och Smörsopp godbitar man kan hitta i området. Vid Lomtjärn finns riktigt gammal tallskog med mer än 200-åriga träd. Större hackspett är en av de fåglar som behöver gamla skogar för att hitta mat bo och leva. Spår av forna tiders människor märks också i Lomtjärn. De öppna gräsmarkerna har tidigare odlats och betats av djur, gamla husgrunder och stengärdesgårdar vittnar om att här har man tidigare bott och verkat. Landhöjningen gör att landet rest sig nästan 1 cm varje år, Lomtjärn ligger ca 1500 meter över havet var omkring 500 e.kr. en del av havet som då sträckte sig ända hit. Den högsta platsen i området vid vattentornet var vid samma tidpunkt en 15 meter hög kobbe. Det närliggande bostadsområdet kallas därför ön.

Välkommen hit!

Tillgänglighet

 • tillgänglighetsanpassat
 

KontaktuppgifterContact
Telefon+46 0911 69 64 00