Arkeologstigen

Lyssna på sida
Utsikt från Arkeologstigen
Utsikt från Arkeologstigen. © Piteå turistcenter
 • Utsikt från Arkeologstigen
  Utsikt från Arkeologstigen. © Piteå turistcenter
 • Skyltar längs arkeologstigen
  Skyltar längs arkeologstigen. © Piteå turistcenter
 • Liggande hönan längs Arkeologstigen
  Liggande hönan längs Arkeologstigen. © Piteå turistcenter
 • Stenlabyrint längs Arkeologstigen
  Stenlabyrint längs Arkeologstigen. © Piteå turistcenter

Vandra i våra förfäders fotspår. Arkeologstigen är en naturskön och lättpromenerad vandringsled i Jävre. Själva stigen består av två rundor på vardera 2 kilometer samt en avstickare upp på Högberget. Den totala sträckan mäter 7,5 km. På vandringen passerar du arkeologiska lämningar som gravar och en ”liggande höna”.

Uppe på toppen av Högberget möts du av en vidunderlig utsikt över kustlandet. Miljön är häftig med stora öppna ytor blandat med några stora klippblock som är spännande att utforska. Det finns även en gammal labyrint från 1200-talet, två moderna grillplatser och hur många fina naturliga sittplatser som helst.

En folder med beskrivning av vad som finns att se längs stigen med tillhörande karta finns att hämta hos turistbyråerna i Jävre eller Piteå. Där kan du även köpa en kopia av det vackra Jävresmycket som hittats i området.

Det var en gång …
I Jävre tros en av Norrbottens äldsta befolkning ha bott för 3000 år sedan. I området finns många lämningar i form av gravar, labyrinter och offerstenar. Norrbottens Museum har märkt ut en stig, som inte bara förbinder fornminnen, utan även passerar natursköna utsikts- och rastplatser.

Gravar från bronsåldern
Bronsåldersgravarna på Högberget, Lillberget och Sandholmsberget är högt belägna men fortfarande med havsanknytning, om än havet ligger ca 30-40 m lägre idag än vid tiden för gravarnas uppförande. Området utgör länets, av det här slaget, största gravfältsområde. Förutom gravrösen och spår efter forntidens människor finns också tydliga spår efter ett försvunnet landskap. Rullstensfält och kalspolade klippor vittnar om havets bränningar för tusentals år sedan.

Gravarna ligger oftast i grupper om flera men förekommer även enskilt. Röset är oftast runt och högre och mer välvt än den flacka stensättningen. Stensättningar kan vara runda, skeppsformiga eller ovala och är lägre än röset. Den här typen av gravar är vanliga från bronsåldern och finns i stora delar av landet men gränsen norrut går ungefär vid Pite älv. Folket som begravde sina döda på det här sättet vistades i trakterna kring Jävre och Hemmingsmark samt norrut mot nuvarande Svensbyn. Norr om Pite älv blir det här gravskicket mycket ovanligt.

Den liggande hönan
På Sandholmsberget finns också en så kallad Liggande höna. Den består av en stor sten som pallats upp på tre mindre stenar. Fornlämningen är ovanlig och förekommer annars bara längs Smålandskusten och på Öland.

Jävresmycket
Intill gravsättningarna har arkeologer funnit boplatsmaterial. Det så kallade Jävresmycket som är ett vackert bronssmycke som hittades här 400-600 e. Kr. Det härrör från Volga-Kama området i Ryssland och kan dateras till 500-talet e. Kr. Det tyder på att människorna i Jävre skärgård under folkvandringstid hade kontakter med människor från öster.

Labyrinter
I området finns också andra typer av fornlämningar, bland annat labyrinter. Labyrinternas betydelse är okänd men de förekommer i Norrlands kusttrakter. Kanske anlades de för att bringa god fiskelycka. Labyrinten på Högberget har daterats till 1200-talet.

Högberget
Uppe på Högberget finns det två grillplatser: en på berget nedanför röset och en vid p-platsen. Ja, du läste rätt, p-platsen. Det går även att köra bil dit upp för den som inte kan eller vill gå.

Faciliteter

 • Aktiviteter: kulturstig
 • Natur: lantlig, ås
 • Åtkomst/Tillgång: eldplats, fri tillgång
 

KontaktuppgifterContact
Telefon+46 0911 933 90
E-postturistcenter@pitea.se
Besök Arkeologstigen på Facebook!