Ekopark Rosfors

Lyssna på sida
Ekopark Rosfors
Ekopark Rosfors. © Stina Eriksson
 • Ekopark Rosfors
  Ekopark Rosfors. © Stina Eriksson
 • Rosfors bruksmiljö
  Rosfors bruksmiljö. © Stina Eriksson
 • Ekoparken
  Ekoparken. © Stina Eriksson
 • Naturreservat
  Naturreservat. © Stina Eriksson
 • Berguv Ekopark Rosfors
  Berguv Ekopark Rosfors. © Ekopark Rosfors

Ekoparken Rosfors är de lövrika granskogarnas landskap och ett unikt område i Norrbottens kustland med högt skyddsvärde. Skyltar och utmärkta stigar vägleder dig genom en fascinerande naturmiljö med många sevärdheter. Sevärdheter bl a Rosfors bruk, Lustgården, Hällträskreservatet, Ristjälsgruvan, Bergtjärnsflyget.

Naturen i Ekopark Rosfors består till stor del av gamla tallar och granar. Unikt för ekoparken är den stora förekomsten av grova aspar. De äldsta tallarna i Rosfors är omkring 350 år gamla. Ekopark Rosfors finns ett stort antal forn- och kulturminnen. Vanligast är kolbottnar och gruvhålgropar som härstammar från bruksepoken. Odlingsrösen och stengärdsgårdar vittnar om tidigare jordbruk.  

Ekopark Rosfors är en av Sveriges 36 ekoparker.

Mer information Våra Ekoparker