Lustgårdens naturreservat

Lyssna på sida
Pyrola
Pyrola. © Bild: Pyrola
Naturreservatet Lustgården ligger ca 2,5 mil norr om Piteå och ca 6 km SV om Rosfors bruk i Piteå kommun. Lustgården är ca 315 ha stort och reservatet bildades 1997. Naturmiljön är av urskogskaraktär och ett 30-tal rödlistade (hotade) växt- och djurarter har påträffats i naturreservatet.

Vid naturinventeringar i området har en för våra breddgrader ovanlig och artrik flora upptäckts. Flera ormbunks- och svamparter har sina närmaste växtplatser upp till 50 mil längre söderut. Några exempel på sydliga växtarter i Lustgården är örnbräken och fyrflikig jordstjärna.

Ett flertal orkidéer finns i Lustgården varav nornan och skogsfrun bara är några av dessa. Namnet Lustgården är ett lokalt namn som använts långt innan naturreservatets bildande. Namnet antyder att traktens människor som besökt området fått bibliska associationer när de sett områdets artrikedom, frodighet och grova träd.

Lustgården naturreservat ingår i Ekopark Rosfors som är en av Sveriges 36 Ekoparker.

Faciliteter

  • Natur: naturreservat
  • Åtkomst/Tillgång: fri tillgång
 

Kontaktuppgifter


Lustgårdens naturreservat
94593 Sjulsmark

Contact

Information
KontaktpersonPiteå Turistbyrå/Piteå Tourist Center
Telefon+46 0911 933 90
E-postvisit@pitea.se