Pata Peken

Lyssna på sida
Vattenbild bakom båten
Vattenbild bakom båten. © Sten Olsson
 • Vattenbild bakom båten
  Vattenbild bakom båten. © Sten Olsson
 • Vintertältare i kvällssol
  Vintertältare i kvällssol. © Magnus Pudas
 • Skidspår i skärgården
  Skidspår i skärgården. © Magnus Pudas
 • Naturreservat skylt
  Naturreservat skylt. © Pressbild

Patta Peken omfattar ett antal låglänta öar i den yttersta delen av Piteå norra skärgård och det finns en rik flora och ett rikt fågelliv på öarna i reservatet.

I reservatet finns många lämningar efter gamla tiders fiskarliv.

Öarna ligger spridda i nord-sydlig riktning och avståndet mellan den nordligast belägna och sydligast belägna ön är drygt 8 kilometer. Det finns ett rikt fågelliv i reservatet och flera av öarna är sedan tidigare avsatta som fågelskyddsområde. Tobisgrissla, grågås, labb och silltrut är några exempel på arter som häckar i området.

Den mycket natursköna och karga klippön Kluntarna är med sina 22 hektar den största av öarna. Den är ett populärt besöksmål på grund av de goda landstigningsförhållandena och den vackra naturen med öppna klapperstensfält, fjällbjörksliknande skog och ovanligt rika floran. Här växer det blommor som nattviol, besksöta och bottenviksmalört. Besksöta finns det gott om i reservatet men är annars en ovanlig syn övriga delar av Norrbottens skärgård.

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Det är tillåtet att:
tälta,vandra,göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved! Plocka bär och matsvamp, fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:
jaga, se reservatsbeslutet
köra skoter på öarna
skada växt- och djurliv

På öarna Timmermannen, Patta Peken och Gråsjälhällan råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

 

KontaktuppgifterContact