Järnvägsbron, Sikfors

Lyssna på sida
Järnvägsbron
Järnvägsbron. © Lasse Holm

Statsbanan mellan Älvsbyn och Piteå byggdes under åren 1911-1915.
Den var en av många tvärbanor som byggdes mellan inlandet och kusten.

Vid Sikfors kom banan att gå över Piteälven på en plats där älvfåran var djupt nedskuren. Här byggdes då bron mellan de höga strandbranterna.

Järnvägsbron, som togs i bruk 1914, består av flera delar. Det stora huvudspannet över älvfåran är uppfört med två parallella plåtbalksbågar, lagrade i leder på mellanstöden, medan sidospannen, ett landsspann mot väster och ett landspann samt ett vattenspann mot öster, utfördes som valvbroar av betong med påmurade sidor.

På platsen finns sedan 1986 ett nytt kraftverk med en hög dammanläggning intill brokonstruktionen. Det äldre kraftverk som anlades nedströms bron redan 1911 är idag ur drift och visas som museum. Bron trafikeras idag av transporter, bland annat massavedståg. 

KÄLLA: Förslag till statligt byggnadsminne, Riksantikvarieämbetet, 2006-10-16

 

KontaktuppgifterContact