Gröna Näringar

Visste du att Piteå kommun är den kommun i Norrbotten som har flest jordbruksföretag och mest åkermark? Det gör det naturligt för oss att vilja gå i bräschen och arbeta för att främja utvecklingen av den gröna näringen som nu är viktigare än någonsin, särskilt med tanke på alla oroligheter och osäkerheter i vår omvärld.

Det handlar inte enbart om att ha "rätt sorts mat" på tallriken, den gröna näringen skapar också jobb och bidrar till att hålla igång ekonomin. De gör stad och landsbygd mer robusta och en mångsidig ekonomi gör oss tåligare och mindre beroende av vad som händer i resten av världen. Ett hållbart jordbruk är som en superhjälte för bland annat vår biologiska mångfald och våra ekosystem, som ser till att vårt vackra landskap hålls öppet och vår landsbygd fortsätter vara en levande och attraktiv plats att bo, arbeta och leva på.

Och självklart, när vi satsar på våra gröna näringar, bygger vi också en stolthet över våra lokala produkter, smaker mathantverk som gör att maten både smakar godare och blir snäppet roligare!