Gröna Näringar

  • Projekt Gröna Näringar

    De Gröna Näringarna i Norrbotten

    Piteå kommun och Region Norrbotten satsar för att lyfta näringslivsutvecklingen inom den gröna sektorn. Projekt Gröna Näringar