Norrbotniabanan

Tåg genom landskap

 

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Bygget av den nya järnvägen kommer att innebära stora förändringar och stora möjligheter för utveckling av Piteå som stad.

På den här sidan samlar vi övergripande information som rör planering och bygge av järnvägen som Trafikverket ansvara över. Vi länkar vidare till Trafikverkets webbplats där du hittar komplett information om bygget av Norrbotniabanan.

Här hittar du också information om både det som Piteå kommun ansvarar över som är kopplat till den nya järnvägen och den stadsutveckling som järnvägsbygget medför. Ett exempel är det påbörjade arbetet med ett planprogram för området vid Sörfjärden, som ska visa vägen för fortsatt utveckling.