Kontakta Räddningstjänsten

Generella kontakter

Räddningstjänsten, Piteå kommun
Kolugnsvägen 1, 941 38 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
Fax: 0911-913 14
E-post: Räddningstjänsten

Besöksadress: Kolugnsvägen 1

Mediakontakt

Räddningschef beredskap 0911 - 69 64 72
E-post: 

Informationsnummer

Informationsnummer för allmänheten 113 13

Ledning

Räddningschef
, 0911-69 64 95

Avdelningschef
, 0911 69 64 90

Administration

Administratör 
, 0911-69 64 87

Administratör 
, 0911-69 64 86

Förebyggande

Brandinspektör/ utbildningsansvarig
, 0911-69 64 88

Brandinspektör tillsyn 
, 0911-69 65 22

Brandingenjör
, 0911-69 64 83

Operativ

Insatsledare
, 0911-69 64 80
, 0911-69 64 85
, 0911-69 64 73
, 0911-69 65 21
, 0911-69 64 79

Säkerhetssamordnare
, 0911-69 64 74

Brandinspektör
, 0911-69 64 84

Brandinspektör/Verksamhetsstöd
, 0911-69 65 20

Norrfjärden
, 070-343 36 94

Infjärden
, 070-546 67 82

Markbygden 
, 070-369 84 47