Kontakta Räddningstjänsten

Generella kontakter

Besöksadresser
Piteå: Kolugnsvägen 1, 941 38 Piteå

Älvsbyn: Fluxenvägen 49, 942 33 Älvsbyn

Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
E-post: 

Tjänsteman i Beredskap / Mediakontakt

Tjänsteman i beredskap
Kontaktformulär

Mediakontakt
0920-120 70 (SOS Alarms svarstjänst)

Informationsnummer

112     Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön.

11414 Polisens nummer vid icke-akuta händelser.

1177   Sjukvårdsrådgivning.

11313  Informationsnummer vid olyckor och kriser

 

Ledning

Räddningschef
, 0911-69 64 83

Operativ chef

Administration

Förebyggande 

Brandinspektör: Utbildningsansvarig
, 0911-69 64 88 

Brandinspektör: Tillsyn, Brandfarliga varor

 

Tillsyn, Automatlarm

Brandingenjör: Tillsyn
 

Brandingenjör: Krisberedskapssamordnare / tillsyn
Kontaktformulär 

Operativ

Tjänstgörande Brandmästare
0911-69 65 17

 

Krishantering
Risk- och säkerhetssamordnare 
Piteå: 

Älvsbyn:  

 

Brandinspektörer Piteå

Teknik, Operativ beredskapsamordnare

Verkstadsansvarig

 

Brandinspektörer Älvsbyn

Stationsansvarig

Verkstadsansvarig