Internationellt

 

Piteå kommun är engagerade i ett flertal internationella samverkansprojekt - såväl inom EU som i övriga delar av världen. Vissa samverkan har syftet att utbyta konkreta metoder och erfarenheter inom utvalda områden. I andra samverkansprojekt är vårt främsta syfte att dela med oss av våra kunskaper, som ett led i arbetet för en globalt hållbar framtid.