Internationellt

Representanter från Piteå kommun på besök i Kina, berg i bakgrunden

 

Piteå kommun är engagerade i ett flertal internationella samverkansprojekt - såväl inom EU som i övriga delar av världen. Vi har också tre vänorter som vi har löpande utbyten med - Saint-Barthélemy i Västindien, Kandalaksha i Ryssland och Grindavik på Island.

Vissa samverkan har syftet att utbyta konkreta metoder och erfarenheter inom utvalda områden. I andra samverkansprojekt är vårt främsta syfte att dela med oss av våra kunskaper, som ett led i arbetet för en globalt hållbar framtid.