Ledamöter och ersättare

Kontaktuppgifter

Postadress
Kommunstyrelsen
Piteå Kommun
941 85 PITEÅ

Fax 0911-199 28
Har du frågor kring kommunfullmäktiges protokoll eller handlingar kan du vända dig till kommunledningsförvaltningen

E-post