Ledamöter och ersättare

Kontaktuppgifter

Postadress
Kommunstyrelsen
Piteå Kommun
941 85 PITEÅ

Fax 0911-199 28

Ordförande

Helena Stenberg
Telefon 0911-69 60 01 / 070-665 58 15

Vice ordförande

Patric Lundström
Telefon 0911-69 60 02 / 073-514 05 21

Andre vice ordförande

Brith Fäldt
Telefon 070-346 64 91
E-post

 

Har du frågor kring kommunfullmäktiges protokoll eller handlingar kan du vända dig till kommunledningsförvaltningen

E-post