En stark socialtjänst. Ett starkt Piteå.

Två äldre damer

  

100 förbättringar för EN stark socialtjänst

Socialtjänsten har ett komplext och viktigt uppdrag. Viktigt för människor vi möter i vardagen, men också viktigt för att Piteå ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och leva i.

Socialtjänsten är inne i en förändringsresa där en ny organisationsstruktur träder i kraft från årsskiftet. Vår ambition är en plattare organisation som ska samplanera över verksamhetsområdena, avskaffa revirtänk och skapa en kultur som främjar utveckling i arbetslagen. Socialtjänstens samlade resurser ska används på rätt sätt, för att göra rätt saker, i rätt tid.

Som ett första steg i denna förändringsresa presenterar vi nu våra nya chefer som tillsammans med mig ska driva förändringsarbetet för en stark socialtjänst.

/Fredrik Sjömark, förvaltningschef Socialtjänsten

Porträtt av Fredrik Sjömark, förvaltningschef socialtjänsten

  

  

Socialtjänsten 2020

Lena Enqvist, omsorgschef

Lena Enqvist blir Socialtjänstens nya operativa omsorgschef som ska leda arbetet med en gemensam ”ingång” till Socialtjänsten.

Lena Enqvist blir Socialtjänstens nya operativa omsorgschef som ska leda arbetet med en gemensam ”ingång” till Socialtjänsten. Hon kommer närmast från vuxenpsykiatrin i Piteå där hon jobbat som chef i fem år.

Monica Wiklund Holmström, avdelningschef psykosocialt stöd till vuxna/daglig verksamhet

Monica Wiklund Holmström blir ny chef för psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet

Monica Wiklund Holmström blir ny chef för psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet. Sedan sju år tillbaka jobbar hon som områdeschef i socialförvaltningen i Luleå kommun, med ansvar för gruppbostäder, myndighetsutövning och daglig verksamhet.

Magdalena Jonsson, avdelningschef vård och omsorgsboende

Magdalena Jonsson blir ny avdelningschef för vård och omsorgsboende.

Magdalena Jonsson blir ny avdelningschef för vård och omsorgsboende. Hon kommer närmast från utvecklingsavdelningen på Region Norrbotten.

Leena Leijon, avdelningschef stöd till vuxna funktionsnedsatta

Leena Leijon blir avdelningschef till stöd till vuxna funktionsnedsatta

Leena Leijon blir avdelningschef till stöd till vuxna funktionsnedsatta. Leena jobbar idag som verksamhetsområdeschef särskilda boenden för äldre inom Socialtjänsten i Piteå.

Helena Magnusson, avdelningschef hemtjänst och trädgårdens äldrecentra

trädgårdens äldrecentra ingår.

Helena Magnusson blir avdelningschef för ordinärt boende där hemtjänst och trädgårdens äldrecentra ingår. Helena har lång erfarenhet inom Socialtjänsten i Piteå och har haft många olika roller. De senaste fyra år har hon varit avdelningschef för äldreomsorgen.

Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef

Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef

Christer Grahn har sedan hösten 2019 tagit över arbetet som hälso- och sjukvårdschef. Hans uppdrag är att jobba för en hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården i Socialtjänsten.

Eva Börjesson Öman, biträdande socialchef

Eva Börjesson Öman tjänstgör sedan hösten 2018 som biträdande socialchef

Eva Börjesson Öman tjänstgör sedan hösten 2018 som biträdande socialchef. Eva har lång erfarenhet av arbete inom Socialtjänsten i Piteå och har sedan 90-talet haft olika roller och uppdrag i förvaltningen.

Tomas Backeström, avdelningschef stöd till barn/familj samt missbruk/socialpsykiatri

Tomas Backeström, avdelningschef för stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri.

Tomas Backeström blir avdelningschef för stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri. Tomas har arbetat inom Socialtjänsten i Piteå sedan 2012, med en kort utflykt till Samhällsbyggnad under 2017. Nu senast på tjänsten som avdelningschef för stöd och omsorg.

Fredrik Sjömark, socialchef

Fredrik Sjömark, arbetar som socialchef i Piteå kommun sedan ett drygt år tillbaka.

Fredrik Sjömark, socialchef i Piteå kommun sedan ett drygt år tillbaka. Som socialchef är Fredrik chef för kommunens största förvaltning som omfattar cirka 1700 personer.