100 förbättringar för EN stark socialtjänst

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

100 förbättringar för EN stark socialtjänst

Utbildningstjänster för sjuksköterskor

Förbättring nr 1 - Utbildningstjänster för sjuksköterskor.

Vi satsar på kompetenshöjning för att höja kvaliteten och behålla vår personal. Detta innebär en möjlighet att erbjuda två tillsvidareanställda sjuksköterskor per år att söka en av kommunen prioriterad specialistutbildning och studera på halvtid och arbeta halvtid och få heltidslön.

Mötesplats på Kaleido

Förbättring nr 2 - Mötesplats på Kaleido.

Vi skapar en mötesplats för brukare med insatsen personlig assistans och deras assistenter. Där kan de möta varandra, samtala och byta erfarenheter.

Uppföljning av sommarvikarier

Förbättring nr 3 - Uppföljning av sommarvikarier.

Vi har kontaktat 150 timvikarier som jobbat under sommaren för att följa upp och utvärdera vad vi kan förbättra och utveckla för att behålla och locka fler sommarvikarier.

Socialtjänsten lanserar ny e-tjänst för orosanmälan

Våga se, våga agera! Nu lanseras ny e-tjänst för orosanmälan. Förbättring nr 4.

Första oktober lanserar Socialtjänsten en ny e-tjänst. Det gör det snabbare och enklare för medborgare och tjänstepersoner att göra en orosanmälan om man misstänker att någon far illa.

E-tjänst SOC IT-support

Förbättring nr 5 - E-tjänst ärenden och behörighetsbeställning till SOC IT-support

E-tjänsten ger oss en mer systematiserad ärendeanmälan och hantering. Det frigör tid och ger bättre arbetsmiljö både för de som ger support och de i behov av support.

Undersköterskor i hemsjukvården ger ökad trygghet

Förbättring nr 6 - Undersköterskorna sköter läkemedelshanteringen på delegation av distriktssköterskorna. Deras huvudsakliga uppgift är att ge insulin.

Socialtjänsten har startat upp en ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården. Sedan 1 oktober i år arbetar sju undersköterskor på delegation av distriktssköterskorna. Deras huvudsakliga uppgift är att ge insulin till brukare som bor hemma och som inte själva kan ta sitt insulin. Syftet med förändringen är att ge patientsäker vård.

100 förbättringar för en stark socialtjänst

Förbättring nummer 7: I arbetet med att skapa en stark socialtjänst utökar vi Kvalitetsmässan att gälla hela Socialtjänsten. Fredrik Sjömark, Ewa Karlsson Sjölander, Eva Börjesson Öman och Sven-Gösta Pettersson lanserar satsningen 100 förbättringar under mässdagarna.

Nu kör vi! Socialtjänstens ledning tar ut riktningen för en stark socialtjänst tillsammans med medarbetarna. Satsningen 100 förbättringar presenterades under årets kvalitetsmässa för representanter från socialtjänstens arbetslag, socialnämnd och arbetsledning.

Socialtjänsten ska möta framtiden med nya arbetssätt

Förbättring nr 8 - Ny organisation för att möta framtiden.

Socialtjänsten uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt viktigt; både för människorna verksamheten möter men också för att Piteå ska vara en attraktiv stad att bo och leva i. Socialnämnden fattade i dag en rad beslut som är i linje med en förändrad Socialtjänst.

Från härbärge till öppen gemenskap

Förbättring nr 9 - Från härbärge till öppen gemenskap; välkommen in!

Socialtjänsten i Piteå kommun och Piteå församling har inlett ett utökat samarbete. En öppen gemenskap etableras under fyra dagar i veckan för de som söker samvaro, samtal, en bit mat eller behöver en dusch.

Arbetsglädje på schemat

Förbättring nr 10 Arbetsglädje på schemat

Källbogården har genom ett gemensamt schemaprojekt ökat både arbetsglädjen och frisknärvaron genom att personalen tar ett stort ansvar i schemaläggningen.

Sidan kontrollerad: 2021-03-10 11:38:59