100 förbättringar för EN stark socialtjänst

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

100 förbättringar för EN stark socialtjänst

Specialisttjänster för verksamhetspersonal

Förbättring nr 11 - Specialisttjänster för verksamhetspersonal

Ansvarig chef kan vid specialistbehov anställa undersköterska, boendehandledare, handledare med specialistkompetens utifrån en eftergymnasial utbildning, till exempel yrkeshögskola.

Akutkorg vid magsjuka

Förbättring nr 12 - Akutkorg vid magsjuka.

Färdigpackad korg för personalen att snabbt ta med sig vid magsjukeutbrott eller om någon boende har tarmbakterier. Korgen förvaras på exempelvis avdelningens tvättstuga. I varje korg finns en innehållsförteckning så att personalen ska veta vad korgen ska innehålla.

Efterlängtat kunskapslyft för personliga assistenter

Förbättring nr 13 - Utbildningssatsning för personliga assistenter. Annika Risberg, projektledare och Christine Lired Samuelsson, projektmedarbetare.

För första gången får Piteås 320 personliga assistenter möjlighet till vidareutbildning i sin yrkesroll. EU-bidraget på 5,9 miljoner kronor som beviljades förra året har hittills gått till en webbaserad utbildningsplattform, inspirationsföreläsningar och över 20 olika kurser – för att bara nämna några exempel.

Fler 4-hjulsdrivna bilar till hemtjänsten

Förbättring nr 14 - Fler 4-hjulsdrivna bilar till hemtjänsten.

För ökad säkerhet och framkomlighet kommer vi att öka antalet fyrhjulsdrivna bilar i hemtjänsten.

Individanpassad ersättning till familjehem

Förbättring nr 15 - Individanpassad ersättning till familjehem.

Vi kan nu erbjuda en ökad möjlighet för individanpassade ersättningar till familjehem.

Nytt samverkansprojekt mellan socialtjänst och psykiatri

Förbättring nr 16 - Samverkansprojekt Tidsam. Gunilla Granqvist, Sandra Bäckström, Maria Lundgren och Birgitta Perman gör skillnad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykossjukdom.

Genom ett nystartat samverkansprojekt – Tidsam – erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i arbetslivet eller att studera vidare. Projektet drivs i samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Piteå sjukhus.

Satsning på inomhusmiljö för kommunens äldre

Förbättring nummer 17: Bättre inomhusklimat på vård- och omsorgsboenden.

Kommunfullmäktige i Piteå har beviljat socialnämnden pengar för att påbörja installationen av kyld tilluft till kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. Installationsarbetet kommer att pågå under en 4 års period med start i år.

Trevlig invigning av nya boendeplatser på Norrgården

Förbättring nr 18: Norrgården utökar under våren med nio tillfälliga boendeplatser.

Renoveringen av Norrgården är klar. Idag invigdes nio nya, tillfälliga boendeplatser på avdelningen Björkbacka.

Efterlängtad löneökning för kommunens sjuksköterskor

Förbättring nr 19: Högre lön till sjuksköterskor.

I 2019 års lönerevision höjs lönerna för Piteå kommuns sjuksköterskor. Efter en lång avtalsrörelse landar lönerevisionen på 7,7 procent, vilket är bästa resultat i Norrbotten. Förhoppningen är att kommunen ska bli mer konkurrenskraftiga som arbetsgivare.

Socialtjänsten rekryterar till sommaren med nytt erbjudande

Socialtjänsten behöver dig. Förbättring nr 20: En månads praktik inför sommarjobb.

Socialtjänsten provar ett nytt grepp för att rekrytera personal till sommaren; personer med liten erfarenhet av arbete inom vård och omsorg erbjuds tjugo dagar handledd praktik under maj månad. Syftet med praktiken är att både nya vikarier och ordinarie personal ska känna sig trygga och förberedda inför sommarens arbete.

Sidan kontrollerad: 2021-03-10 11:38:59