Piteå i topp en skola i framkant

 • Forskning och utveckling

  Unik satsning på skolforskning i Piteå

  Piteå kommun ligger i framkant och satsar stort på lärares forskning i skolan i samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. En satsning som uppmärksammas både nationellt och internationellt. Forskning och utveckling

 • Pedagogiskt utvecklingsarbete

  Utvecklingsstöd till verksamheter i förändring

  Omvärlden förändras snabbt. Nya utmaningar och uppdrag gör att behovet av utvecklingsstöd ökar. Piteå kommuns utvecklingsstödjare arbetar nära kärnverksamheten för att stödja utvecklingen i arbetslag. Pedagogiskt utvecklingsarbete

 • Pedagogiskt utvecklingsarbete

  Piteå kommun en av Sveriges bästa skolkommuner

  Piteå kommun arbetar med ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i skolverksamheten. Syftet är att utbildningen ska hålla en hög kvalitet, vara likvärdig och förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagogiskt utvecklingsarbete

Kalender - Forskning och utveckling

2019-04-23 13:00 - 16:00 Piteå Utbildningsvetenskapliga råd
Tillfälligt fel

Uppdateringen av kalendern misslyckades.