Piteå i topp en skola i framkant

  • Forskning och utveckling

    Unik satsning på skolforskning i Piteå

    Piteå kommun ligger i framkant och satsar stort på lärares forskning i skolan i samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. En satsning som uppmärksammas både nationellt och internationellt. Forskning och utveckling

  • Resultat och kvalitet

    Piteå kommun en av Sveriges bästa skolkommuner

    Piteå kommun arbetar med ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i skolverksamheten. Syftet är att utbildningen ska hålla en hög kvalitet, vara likvärdig och förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Resultat och kvalitet