Piteå i topp en skola i framkant

  • Forskning och utveckling

    Unik satsning på skolforskning i Piteå

    Piteå kommun ligger i framkant och satsar stort på lärares forskning i skolan i samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. En satsning som uppmärksammas både nationellt och internationellt. Forskning och utveckling

  • Resultat och kvalitet

    Piteå kommun en av Sveriges bästa skolkommuner

    Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan och skolan är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella och kommunala målen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Resultat och kvalitet