Piteå i topp en skola i framkant

  • Resultat och kvalitet

    Piteå kommun en av Sveriges bästa skolkommuner

    Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan och skolan är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Resultat och kvalitet