Kontakta Strömbackaskolan

Informationen Strömbackaskolan

Telefon: 0911-696300 (växeln)
Fax: 0911-912 30
Öppettider: 07:30 - 14.30
Lunchstängt 12.00 - 13.00
Besöksadress: Lasarettsv. 2
Postadress: Box 730, 941 28 Piteå

Sjukanmälan

  • Sjukfrånvaro registrerar du som vårdnadshavare i Skola24
  • Har du inte tillgång till Skola24: kontakta mentorn
  • Får du inte tag på mentorn: ring till INFO på Strömbackaskolan, telefon 0911-69 63 00

Ledning

Gymnasiechef
, 0911-69 63 01

Planerare
, 0911-69 63 09

Ekonom
, 0911-69 63 60

 

Rektorer

Skolenhet Hugin Naturvetenskapsprogrammet, Vård - och omsorgsprogrammet och Teknikprogrammet.
0911-69 63 08

Skolenhet Magne Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Gymnasiesärskolans program för Administration och handel, Hantverk och produktion, Hotell, restaurang och bageri samt individuella programmet.
 0911-69 63 10 

Skolenhet Mimer Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Introduktionsprogrammen.
0911-69 64 96

Skolenhet Mjölner Bygg- och anläggningsprogrammet, El och Energiprogrammet samt VVS och Fastighetsprogrammet.
 0911-69 63 13

Skolenhet Munin Estetiska programmet med inriktningar Bild, Musik, Estet Media samt spetsutbildning Dans, Ekonomiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
0911-69 63 11 

Studie- och yrkesvägledare

Skolenhet Munin EK, ES, HA, RL och IMYRKRL
 0911-69 63 18

Skolenhet Mimer BF, SA, IM (Språkintro, IMPRIV och IMIND)
 0911-69 63 53

Skolenhet Magne FT, Gymnasiesärskolan, IN och IMYRKIN
 0911-69 73 22

Skolenhet Hugin NA, TE och VO och IMYRKVO
 0911-69 66 64

Skolenhet Mjölner BA, EE, VF och IMYRKVF
 0911-69 66 55

Administration

Rektorsadministratör Mimer - BF, SA och IM, Munin - ES, EK, HA och RL, lönefrågor personal, fakturahantering, elevregistrering IM samt INFO
 0911-69 63 69

Rektorsadministratör Mjölner - BA, EE och VF, fakturahantering och interkommunal ersättning.
 0911-69 63 03

Rektorsadministratör Magne - FT, GySär och IN - redaktör för hemsidan och veckomeddelandet, antagningshandläggning (utanför fyrkantsområdet),
 0911-69 63 14

Rektorsadministratör  Hugin - NA, VO och TE, vikarieanskaffning, telefoniansvarig, INFO, handläggning APL och kontaktperson för nationella proven.
 0911-69 63 00 samt 69 63 45

Administratör Elevregistrering - Inackorderingstillägg och betygshantering.
 0911-69 63 43

Administratör - Nyckel- och passerkortsansvarig, posthantering, kontorsförråd och kopiering.
 0911-69 63 15

Service

 

IT-stöd och servicetekniker - Support, reparation och service, teknikansvarig Stora samlingssalen
0911-69 63 42

Servicetekniker
- trasig elevdator lämnas till Per på Södertorget 4.2, hus Oden
Per Lindström
0911-69 63 30