Kontakta Strömbackaskolan

Informationen Strömbackaskolan

Telefon: 0911-696300 (växeln)
Fax: 0911-912 30
Öppettider: 07:30 - 16:00
Besöksadress: Lasarettsv. 2
Postadress: Box 730, 941 28 Piteå

Sjukanmälan

  • Sjukfrånvaro registrerar du som vårdnadshavare i Skola24
  • Har du inte tillgång till Skola24: kontakta mentorn
  • Får du inte tag på mentorn: ring till INFO på Strömbackaskolan, telefon 0911-69 63 00

Ledning

Gymnasiechef
, 0911-69 63 01

Planerare
, 0911-69 63 09

Ekonom
, 0911-69 63 60

Administrativ chef 
, 0911-69 63 02

Rektorer

Skolenhet Frigg Vård- och omsorgsprogrammet samt Estetiska programmet med inriktningar Bild, Musik, Estet Media samt spetsutbildning Dans.
0911-69 63 38

Skolenhet Hugin Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
0911-69 63 08

Skolenhet Magne Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Gymnasiesärskolans program för Hantverk och produktion, Hotell, restaurang och bageri samt individuella program.
 0911-69 63 10 

Skolenhet Mimer Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Introduktionsprogrammen.
0911-69 64 96

Skolenhet Mjölner Bygg- och anläggningsprogrammet, El och Energiprogrammet samt VVS och Fastighetsprogrammet.
 0911-69 63 13

Skolenhet Munin Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
0911-69 63 11 

Studie- och yrkesvägledare

Skolenhet Frigg och Munin EK, ES, HA, RL och IMYRKRL
 0911-69 63 18

Skolenhet Mimer och Frigg SA, BF, VO och IMYRKVO
 0911-69 63 53

Skolenhet Magne och Munin FT, Gymnasiesärskolan, IN, IMYRKIN (Trä) och LIU (fotboll och hockey)
 0911-69 73 22

Skolenhet Hugin och Mimer NA, TE och IM (Språkintro, IMPRIV och IMIND)
 0911-69 66 64

Skolenhet Mjölner BA, EE, VF och IMYRKVF
 0911-69 66 55

Administration

Administrativ Chef
0911-69 63 02

Rektorsadministratör Mimer - BF, SA och IM och Munin - HA, EK och RL, lönefrågor personal och elevregistrering IM
 0911-69 63 69

Administratör Ekonomi - fakturahantering och interkommunal ersättning.
 0911-69 63 03

Rektorsadministratör Mjölner - BA, EE och VF, INFO och busskort.
0911-69 64 46

Rektorsadministratör Magne - FT, GySär och IN - IT-stöd, webbredaktör, veckomeddelandet, antagningshandläggning (utanför fyrkantsområdet).
 0911-69 63 14

Rektorsadministratör Frigg - VO och ES och Hugin - NA och TE, vikarieanskaffning, INFO och kontaktperson för nationella proven.
 0911-69 63 00 samt 69 63 45

Administratör Elevregistrering - Inackorderingstillägg och betygshantering.
 0911-69 63 43

Administratör - Nyckel- och passerkortsansvarig, posthantering, kontorsförråd och kopiering.
 0911-69 63 15

Servicetekniker

Kjell Lindberg 0911-69 63 00
Per Lindström 0911-69 63 00

Reparerar och servar utrustning som används i utbildningen på Strömbackaskolan såsom lab-utrustning, projektorer, musikinstrument. Teknik i Stora samlingssalen

Per tar emot trasiga elevdatorer och sköter kontakten med IT-avdelningen kring dessa, finns i Södertorget 4.2.