Bygglov - bygga nytt, ändra eller riva

Vill du bygga ut, bygga om eller bygga till?

Då kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. På den här sidan hittar du information som kan underlätta för en enkel och smidig process.

Hitta rätt

Under bygglovsprocessen hittar du information om de olika stegen du behöver genomgå för att få ditt bygglov. För information om när det krävs bygglov och när du ska göra en bygganmälan klickar du på checklistor. 

Ansökan och hantering av ärende

Via vår e-tjänst kan du ansöka och hantera dina bygglovsärenden digitalt. Du kan alltid kontakta oss  eller besöka vår drop-in om du har frågor angående ansökan, anmälan eller ditt ärende.