Kontakta Utbildningsförvaltningen

Adress

Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730, 941 28 PITEÅ
 
Telefon 0911-69 60 00 (vxl)
E-post  

Besöksadress Strömnäsgatan 3 A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Ledningsgrupp

Förvaltningschef
, 0911-69 60 61

Avdelningschef grundskola
, 0911-69 62 58

Biträdande avdelningschef grundskola
, 0911-69 72 19

Avdelningschef förskola
, 0911-69 60 30

Avdelningschef gymnasieskola
, 0911-69 63 01

Avdelningschef elevhälsan
, 0911-69 72 90

Verksamhetschef ekonomi och planering
Malin Wikström, 0911-69 70 46

Verksamhetschef utveckling/IT
, 0911-69 60 24

Central administration Utbildningsförvaltningen

Lokalstrateg, utredare lokalfrågor 
, 0911-69 60 00

Projektsamordnare  
 0911-69 62 27

Skolskjutshandläggare
, 0911-69 60 00

Skolskjutshandläggare, nämndsadministration, prövning av skolskjuts, rättssäkerhet
, 0911-69 60 00

Samordnare web, e-tjänster, arkiv, information, kommunikation
, 0911-69 60 60

Nämndsekreterare, nämndsadministration
, 0911-69 61 73

IT-säkerhetskoordinator
, 0911-69 74 04

IT-utvecklare
, 0911-69 62 03

IT-samordnare
, 0911-69 72 86

Ekonomicontroller grundskola
, 0911-69 60 53

Ekonom gymnasieskolan
Phansamon Gansuwan, 0911 - 69 63 60

Ekonomihandläggare
, 0911-69 61 42

Ekonomicontroller förskola
Malin Gustavsson, 0911-69 64 77

Samordnande controller och Inköpssamordnare
, 0911 – 69 63 49

Vetenskaplig ledare, lektor
, 0911 - 69 72 98 

Timvikariat, grundskola och grundsärskola
Mari Larsson, 0911-69 60 66

Tim- och längre vikariat inom förskola och fritidhem
Maria Bergstedt, 0911-69 62 56