Kontakta Räddningstjänsten

Generella kontakter

Besöksadresser
Piteå: Kolugnsvägen 1, 941 38 Piteå

Älvsbyn: Fluxenvägen 49, 942 33 Älvsbyn

Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
E-post: 

Tjänsteman i Beredskap / Mediakontakt

Räddningschef beredskap 0911 - 69 64 72
E-post: 

Informationsnummer

Informationsnummer för allmänheten 113 13

Ledning

Räddningschef
, 0911-69 64 83

Operativ chef
, 0911 69 60 00

Administration

Administratör 
, 0911-69 67 38

Administratör 
, 0911-69 64 86

Förebyggande

Brandinspektör/ utbildningsansvarig
, 0911-69 64 88

Brandinspektör tillsyn 
, 0911-69 65 22

Brandingenjör tillsyn
, 0911-69 64 89

Operativ

Brandmästare
, 0911-69 64 80
, 0911-69 64 85
, 0911-69 64 73
, 0911-69 64 79
, 0911-69 64  82

Krishantering
Risk och säkerhetssamordnare 
Piteå: 
, 0911-69 64 74
Älvsbyn: , 0929-171 33

Brandinspektörer Piteå
, 0911-69 64 84
, 0911-69 65 20
, 0911-69 65 21

Brandinspektörer Älvsbyn
, 0929-171 25
, 0929-171 02