Kontakta Miljö- och hälsoskydd - avdelning

Adress och öppettider

Piteå kommun, Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
Fax: 0911-174 98
E-post: 

Besöksadress: Stadsporten, Västergatan 10
Öppettider: 9.00-16.00

Ledning

Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef
Telefon 0911-69 60 08
E-post

Miljö- och hälsoskydd

Annika Eliasson, livsmedelskontroll
Telefon 0911-69 61 08
E-post

Anna Enegren, livsmedelskontroll
Telefon 0911-69 67 24
E-post

Tommy Nordsvahn, livsmedelskontroll, alkohol, tobak
Telefon 0911-69 62 68
E-post

Olga Persson, livsmedelskontroll, smittskydd, dricksvatten
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Karin Forsgren, miljöskydd, miljöövervakning
Telefon 0911-69 62 34
E-post 

Therese Berglund, miljöskydd, miljöövervakning 
Telefon 0911-69 71 88
E-post 

Ingrid Olofsson, miljöskydd, miljöövervakning, miljöskador
Telefon 0911-69 61 02
E-post 

Sara Stenström, miljötillsyn, vattenskyddsområden, lantbruk
Telefon 0911-69 69 11
E-post 

Emilia Jonsson, hälsoskydd
Telefon 0911-69 69 12
E-post 

Marlene Sjölund, hälsoskydd
Telefon 0911-69 61 05
E-post

Ulf Isaksson, hälsoskydd
Telefon 0911-69 61 44
E-post 

Tommy Lindgren, alkoholhandläggare
Telefon 0911-69 71 31
E-post