Kontakta Planeringsavdelning - avdelning

Adress och öppettider

Piteå kommun, Samhällsbyggnad
Box 37, 941 21 Piteå
 
Telefon 0911-69 60 00
Fax 0911-174 98
E-post 

Besöksadress: Stadsporten, Västergatan 10
Öppettider: 9.00-16.00

Ledning

Johan Wirtala, avdelningschef
Telefon 0911-69 61 26
E-post 

Hållbarhet

Anna Stamblewski, samhällsutvecklare/tillgänglighet
Telefon
0911-69 61 29
E-post

Maria Widman, samhällsutvecklare
Telefon 0911-69 70 64
E-post

Florian Steiner, stadsarkitekt
Telefon 0911-69 71 81
E-post

Mikael Ferm, projektledare vindkraf
Telefon 0911-69 60 62
E-post

Mark och samhälle

Helén Eriksson, enhetschef
Telefon 0911-69 71 58
E-post

Pia Brändström, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 71 37
E-post

Hanna Westerlund, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 61 07
E-post

Maria Sidenmark, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 64 04
E-post

Markus Grahn, fysisk planering
Telefon 0911-69 71 83
E-post

Roger Lundstig, samhällsutvecklare
Telefon
0911-69 60 19
E-post 

Dan Evander, naturskydd, muddring, allemansrätt
Telefon 0911-69 61 06
E-post

Tomas Lindberg, naturinventering, skärgårdsskötsel
Telefon 0911-174 98
E-post

Peder Ljungqvist, naturskydd, biologisk mångfald, naturdatabas
Telefon 0911-69 61 20
E-post

Jessica Nilsson, samhällsutvecklare
Telefon
0911-69 61 81
E-post

Kristina Söderberg, samhällsutvecklare
Telefon 0911-69 72 83
E-post

Maria Nilsson, mark och exploatering, skogsadministration
Telefon 0911-69 61 28
E-post

Maria Stenberg, mark och exploatering
Telefon 0911-69 73 28
E-post

Emelie Lindgren, mark och exploatering
Telefon 0911-69 74 03
E-post

Niclas Brännström, mark och exploatering
Telefon 0911-69 71 82
E-post

Trafik och bygg

Martin Lindberg, enhetschef
Telefon 0911-69 71 57
E-post

Mathias Keisu, trafikplanerare, kollektivtrafik
Telefon 0911-69 61 10
E-post

Kjell Norberg, trafikingenjör
Telefon 0911-69 77 20
E-post

Frida Pettersson, trafikplanerare
Telefon 0911-69 62 48
E-post

Sara Bergwall, trafikhandläggare
Telefon 0911-69 76 87
E-post

Alf Vonkavaara, parkeringsövervakning
Telefon 070-683 30 59
E-post

Rebecca Granström, projektsamordnare
Telefon 0911-69 61 34
E-post

Ian Sonogan, projektledare
Telefon 0911-69 67 19
E-post

Joakim Lundberg, projektledare
Telefon 0911-69 62 31
E-post

Hanna Wimander, projekingenjör
Telefon 0911-69 62 28
E-post 

Maria Öberg, samhällsutvecklare/landsbygd
Telefon 0911-69 61 95
E-post
 

Lars Holmberg, bygglov, energirådgivning
Telefon 0911-69 62 15
E-post

Jörgen Näslund, bygglov
Telefon 0911-69 61 01
E-post

Agneta Sahlström, bygglov
Telefon 0911-69 73 25
E-post

Henrik Fahlman, bygglov
Telefon 0911-69 66 31
E-post

Krister Wikström, GIS-ingenjör
Telefon 0911-69 62 01
E-post

Margareta Erstam, GIS-samordnare
Telefon
0911-69 61 12
E-post

Gunilla Engström, kartingenjör
Telefon
0911-69 71 80
E-post

Katarina Essner, GIS-ingenjör
Telefon 0911-69 61 93
E-post 

Stefan Eveholtz, mätningsingenjör
Telefon 0911-69 71 38
E-post