Kontakta Norrgården

Adress och telefon

Norrgården
Norrgårdsgatan 4, 945 32 Norrfjärden

Boendeenhet
Härbret/Loftet 0911-69 79 48
Roten/Stammen 0911-69 79 46
Kvisten/Kronan 0911-69 79 47

Tillfälligt boende
Björkbacka 0911-69 66 92

Personal

Enhetschef
0911-69 79 51 
0911-69 79 50 
0911-69 67 78

Administratör
0911-69 79 52

Sjuksköterska
0911-69 79 49 eller 070-661 99 62